Kaitseliidu lahingüksused lõpetasid Kevadtormi edukalt

 (11)
Kaitseliidu lahingüksused lõpetasid Kevadtormi edukalt
Foto: Eero Vabamägi

Täna hommikul lõppes suurõppusel Kevadtorm Kaitseliidu lahingüksuste tegevus, õppusel osalenud Tartu, Põlva, Võrumaa, Sakala ja Valgamaa maleva kompaniid täitsid neile pandud ülesanded edukalt ja lahkusid õppuse piirkonnast.

Kaitseliidu üksuste lõpurivistus toimus Valgamaal Tagula lähistel ja Laatres.

Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili sõnul olid õppusel osalenud üksused ülimalt professionaalsed ja usaldusväärsed. "„Te näitasite, et meie rahval on olemas tõsine kaitsetahe ja seda rakendatakse väga oskuslikult. Eesti rahvas võib teie üle uhke olla,“ ütles kindral Kiili lõpurivistusel," ütles ta.

Ka Kaitseliidu lahingüksusi juhtinud maakaitsepataljoni ülem kolonelleitnant Marek Laanisto tunnustas õppusel tema juhtida olnud üksusi ja võitlejaid.

Kaitseliidu lahingüksused liitusid Kevadtormiga 11. mail. Õppuse esimesel kolmel päeval tegeleti koostegevusõppusega, hiljem täitsid üksused viivitus- ja julgestusülesandeid pealetungiva vastase eesliinil. Täna anti lahingvastutus üle 2. Jalaväebrigaadi üksustele.

Kaitseliidu lahingüksustes osales pea 800 kaitseliitlast Tartu, Põlva, Võrumaa, Sakala ja Valgamaa malevatest. Kokku osalesid Kaitseliidust Kevadtormil kuus kompaniid, viie maleva staabid ja maakaitseringkonna staap, veel jätkavad maakaitsestaap, küberkaitseüksus, formeerijad ja staabiassitendid. Kokku osaleb Kevadtormil tuhatkond Kaitseliidu võitlejat.

Seotud lood:

Kevadtorm on kaitseväe suurim õppus, kus sel aastal osaleb üle 6000 kaitseväelase, kaitseliitlase ja reservväelase. Lisaks Eesti üksustele on Kevadtromil esinatud 550 sõdurit üheksast riigist. 16. mail sai õppusest ametlik NATO õppus, mille NATO nimetus on Steadfast Javelin.

Õppus hõlmab Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakondi. Põhiosa tegevusest viiakse läbi Valgamaal