KAART | vaata, millises omavalitsuses makstakse 320 eurot ranitsatoetust, kus mitte sentigi

 (12)
Kui raske on kooliõpilase ranits
Kui raske on kooliõpilase ranitsFoto: Irina Mägi

Ranitsatoetustel puudub ühtne suurus ja reeglistik, mõni laps ei saa sentigi ja teine saab 320 eurot.

Delfi kandis kaardile Eesti omavalitsuste makstavad toetused esimesse klassi minevatele lastele. Toetus võib olla paljude erinevate nimede all nagu näiteks "ranitsatoetus", "aabitsatoetus", "kooliteed alustava lapse toetus", "esimest korda kooli mineva lapse toetus".

Ühtset reeglistikku toetuse maksmiseks ei ole olemas ja kõiki detaile ja eripärasid ei suuda kaardile kanda. Osad omavalitsused maksavad koolitarvete ostmiseks toetust kõigile kooliskäivatele lastele, isegi gümnasistidele. Osad maksvad toetust ainult juhul, kui laps läheb omavalitsuse enda kooli ehk lapsed, kes lähevad teise valda kooli, toetust ei saa. Osad maksvad toetust ainult juhul kui laps on valla elanike registris, teised toetavad aga ka naabervaldade laste koolitee algust eeldusel, et laps tuleb valla kooli. Samuti ei pruugi ranitsatoetus olla universaalne - seda saavad ainult toimetulekuraskustes olevad pered. Mõnel juhul sõltub toetuse suurus ka sellest, kas üks või mõlemad vanemad on valda sisse kirjutatud.

Leidub ka mitmeid omapäraseid omavalitsusi. Näiteks Tallinna linn maksab ranitsatoetust kahes osas: 50% lapse kooliminekul ja 50% juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud, elavad ühel aadressil ja laps õpib Tallinna koolis. Või näiteks Kadrina vald, kus ranitsatoetust saab võtta sõna-sõnalt - vald ostab kooli minevale lapsele koolitarbed ja annab need aktusel pidulikult üle.