KAART | Eesti kaitseväelasi on välisoperatsioonidel hukkunud 12, viga on saanud 126

 (149)

Eesti kaitseväelased osalevad välisoperatsioonidel juba 1995. aastast ning selle aja jooksul on missioonidel viibides hukkunud 12 ning viga saanud 126 kaitseväelast.

Hukkunud on Afganistanis üheksa sõdurit, kellest üks suri õnnetusjuhtumi tagajärjel. Iraagis on hukkunud kaks kaitseväelast ning Kosovos suri terviserikke tagajärjel üks rahuvalvaja.

Vigastada on eestlasi lahingtegevuses saanud kõige rohkem Afganistanis, kus on Eesti väed olnud aastast 2003. Eesti kaitseväelastest on seal viga saanud 102, neist 25 vigastused olid rasked.

Iraagis viibisid Eesti väed kahe operatsiooni raames 2003. aastast kuni 2011. aastani. Selle aja jooksul sai vigastada 18 Eesti kaitseväelast, kellest viis said raskemaid vigastusi. Praegu on Iraagis kuueliikmeline väljaõppemeeskond ja üks vanemohvitser, kes on osa Iraagi ministeeriume nõustavast meeskonnast.

Malis polnud varem Eesti kaitseväelased viga saanud, kuid esmaspäevasel enesetaputerroristide korraldatud rünnakus said kergemaid vigastusi kuus meie kaitseväelast.

Hetkel ligi on välisoperatsioonidel ligi 100 kaitseväelast

Eesti kaitseväelased osalevad välisoperatsioonidel juba 1995. aastast, kui osaleti ÜRO rahuvalvemissioonil Horvaatias. Esimese lahingukogemuse said kaitseväelased aastal 2003. aastal Iraagist.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Karin Kivipõllu sõnul teenib hetkel välisoperatsioonidel kokku ligi 100 Eesti kaitseväelast. "Suurimad operatsioonid meie jaoks on Barkhane Malis, kus teenib ligi 50 kaitseväelast ja Resolute Support Afganistanis, kus teenib ligi 30 kaitseväelast," ütles Kivipõld Delfile.

Seotud lood:

Lisaks neile osaleb Eesti veel väljaõppeinstruktorite, staabiohvitseride, nõustamismeeskonna ja sõjaliste vaatlejatega Liibanonis, Lähis-Idas, Malis Afganistanis, Vahemerel ja Iraagis.

Malis on nimelt lisaks Barkhane operatsioonile veel ka EUTM ja MINUSMA nimelised missioonid, kuhu on saadetud instruktorid, staabiohvitserid ja viimasesse ka nõustamismeeskond.

Vahemerel toimuvale operatsioonile EUNAVFOR MED on saadetud Eestist logistika staabiohvitserid. EUNAVFOR MED-i ülesanne on piirata Liibüa rannikul tegutsevate inimkaubitsejate liikumisvabadust ning teha süstemaatilisi jõupingutusi, et tuvastada, hõivata ja hävitada alused ja muu vara, mida kasutatakse või on kahtlus, et kasutatakse, isikute ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks või inimkaubanduseks.

Liibanoni operatsioonil UNIFIL on Eesti osalenud mehhaniseeritud jalaväerühmaga koos staabiohvitseridega, ent hetkel on kaitseministeeriumi kinnitusel seal vaid staabiohvitser.

UNIFIL-i ülesanne on ära hoida vaenutegevuste tekkimine, toetada Liibanoni relvajõude Lõuna-Liibanonis ja koordineerida Liibanoni ja Iisraeli valitsuste tegevust selles küsimuses. Samuti on UNIFILi ülesanne aidata tagada humanitaarabi kättesaadavus tsiviilelanikele ja toetada sisepagulaste vabatahtlikku ja turvalist koju naasmist.

Lähis-Idas viibib hetkel Eestist kolm sõjalist vaatlejat. UNTSO ülesanne on jälgida rahu- ja relvastuskokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas ning vältida konfliktide eskaleerumist.

Iraagi operatsioonil Inherent Resolve on Eestist kuueliikmeline väljaõppemeeskond ja üks vanemohvitser mitmerahvuselises sõjalis-strateegilises meeskoonnas, mis nõustab Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid. Daeshist lähtuv terrorismioht on tõsine julgeolekurisk kogu Euroopale. Inherent Resolve’i eesmärgiks on Daeshi vastane otsene ja toetav sõjaline tegevus ning operatsioonil osalemisega suurendab Eesti Euroopa ja NATO julgeolekut.