Justiitsminister Reinsalu: mõistan Savisaare kohtumaterjalide lekkimise hukka

 (67)
Urmas Reinsalu
Urmas ReinsaluFoto: Vallo Kruuser

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) mõistab hukka Edgar Savisaare korruptsioonijuhtumi materjalide lekkimise meediasse.

"Sel nädalal on ajakirjandusse lekkinud ulatuslikult väidetavaid kriminaalmenetluse süüdistuse materjale. Mõistan selle hukka," ütles Reinsalu pressiteate vahendusel.

"On oluline, et ühiskonnas järgitakse Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ja ka Eesti Vabariigi Põhiseaduses väljendatud süütuse presumptsiooni ja õiglase kohtupidamise põhimõtteid. Meie kohtusüsteem on sõltumatu ning selliselt lekitatud materjalid ei tohi mõjutada kohtunikku õigusemõistmisel. Praeguses menetluse faasis on kriminaaltoimikule seaduslikult ligipääsenud isikute ring arvukas, kuid sellele varjus aset leidnud igasugune kriminaaltoimiku materjalide lekitamine on lubamatu ning vastuolus seadusega," lisas minister.

Reinsalu väitis, et on sel teemal vestelnud ka menetluses osalevate institutsioonide esindajatega, kes samuti taunivad materjalide lekkimist.

"Pean vajalikuks rõhutada, et kutse- või ametitegevuses teatavaks saanud andmete ebaseaduslik avaldamine, samuti delikaatsete isikuandmete ebaseaduslik avaldamine on karistusseadustiku kohaselt väärteona karistatavad. Juhul kui ilmnevad asjaolud, mis võivad sellistele rikkumistele viidata, on politseil või andmekaitse inspektsioonil õigus alustada menetlust," ütles Reinsalu.