Justiitsminister moodustas karistuspoliitika töörühma, kuhu kuuluvad ka Helve Särgava ja Jaanus Tehver

 (42)
Urmet Tambre intervjueerib Helve Särgavat
Staažikas kohtunik Helve Särgava osaleb vastloodud töörühma töös.Foto: Hendrik Osula

Justiitsminister Urmas Reinsalu moodustas süüteoennetuse nõukogu juurde karistuspoliitika töörühma, et asuda hindama karistuspoliitikat tervikuna ja hinnata võimalikke uusi abinõusid.

Reinsalu sõnul on keskne kriminaalpoliitika ülesanne korduvkuritegevuse vähendamine. See eeldab süsteemselt erinevate karistuspoliitiliste abinõude rakendamist.

„Korduvkuritegevuse vähendamiseks peame üle vaatama kõik kriminaalpoliitilised tööriistad ja arvestama teiste riikide kogemusega. Ei saa olla normaalne, et 70 % isikuid vabaneb vanglast ilma mingisuguse järelkontrollita, samas kuuluvad sellesse rühma just kõrgeima potentsiaalse retsidiivsusega isikud. Ministeerium kavatseb välja töötada laiema karistusjärgse käitumiskontrolli süsteemi," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Töörühmal on 18 liiget, muuhulgas endine Harju maakohtu juht Helve Särgava, vandeadvokaat Jaanus Tehver, Tartu ülikooli õigusteaduskonna lektor Anna Markina, EELK Tallinna Peeteli koguduse õpetaja ja vanglast vabanenutele tugiisiku teenust pakkuv Avo Üprus jne. Töörühma juht on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam.