Justiitsministeerium soovib keelata riigiasutustes burka ja niqabi kandmise

 (80)
Täiendatud 18.35
Burka ja niqab
Burka ja niqabFoto: SHAH MARAI, AFP

Justiitsministeerium andis teada kavatsusest luua eelnõu, mis keelab burka ja niqabi kandmise avalikus ruumis, mille all peetakse eelkõige silmas riigi- ja haridusasutusi.

Eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohaselt võiks Eesti sotsiaalsele ruumile mitteomase nägu varjavariietuse (nagu näiteks burkade või niqab’ide) kandmine olla keelatud eelkõige haridusasutustes,riigiasutustes, tervishoiuasutustes ja muudes avalike ülesannete täitmisega seotud asutustes, kirjutas ERRi uudusteportaal.

Justiitsministeerium saatis huvirühmadele arvamuse andmiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille põhitähelepanu on suunatud naiste tervise ja väärikuse kaitsele ja millega küsitakse, kas kriminaliseerida sundabielud, naiste sandistav ümberlõikamine, ahistav jälitamine ning kehtestada üldised käitumisnõuded inimväärikuse, inimõiguste ning kohalike sotsiaalsete tavade kaitsmiseks.

„Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon ehk lühidalt Istanbuli konventsioon, mille Eesti eelmisel aastal allkirjastas ja mille ratifitseerimiseks me ettevalmistusi teeme, näeb ette mitmeid õiguslikke vahendeid, mis Eestis on puudu või vajavad muutmist nagu naiste suguelundite moonutamine, sundabielu, ahistav jälitamine. Kavandatavad muudatused ongi eelkõige seotud konventsiooni ratifitseerimisega,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Seotud lood:

„Seejuures on kindlasti tegemist oluliste küsimustega, mis puudutavad naiste väärikust ja inimõigusi laiemalt,“ rõhutas Reinsalu.

Osaliselt on need küsimused küll ka praeguse Eesti karistusõigusega kaetud, kuid näiteks ei vasta Eesti praegused seadused konventsioonile selles osas, et karistatav pole sundabielule või naiste ümberlõikamisele õhutamine. Samuti pole üheselt kriminaliseeritud ahistav jälitamine. Lisaks soovib justiitsministeerium kriminaliseerida seksuaalteenuse ostmise inimkaubanduse ohvrilt.

Seaduse väljatöötamiskavatsus sisaldab ettepanekut luua võimalus kehtestada teatud avalikes kohtades täieliku näokatte piirang, lähtudest avaliku julgeoleku ja ühiselu normidest. „Pärast analüüsi ekspertidega pean vajalikuks läbi viia ka arutelu näokatte piirangu küsimuses ja enne keeruliste praktiliste probleemide esilekerkimist on mõistlik neis küsimustes teatud konsensusele jõuda,“ ütles justiitsminister.

Väljatöötamiskavatsuse eesmärk on küsida erinevate osapoolte arvamust, kas ja kuidas vajavad need küsimused seadusandlikul tasandil eraldi reguleerimist.