Jurist: puuküürnike väljatõstmiseks tuleks pöörduda üürikomisjoni või kohtusse

 (114)
Jurist: puuküürnike väljatõstmiseks tuleks pöörduda üürikomisjoni või kohtusse
Foto: Ilmar Saabas

Kui osta korter kohtutäituri käest, siis tuleb paraku arvestada ka kerkivate probleemidega. Kui korteris on üürnik, kes üüri ei maksa ja välja kolida ei taha, siis tuleb pöörduda üürikomisjoni või kohtu poole, selgitas Delfile sarnaste küsimustega kokku puutunud jurist.

Kuna seadus ei luba üürnikku omavoliliselt välja tõsta, siis on kohtutäiturina tegutsenud juristi jaoks arusaamatu, miks Gerli ja Vootele Pihelgas seda kriminaalmenetlusega riskides siiski teha otsustasid.

„Kui seda tehti ilma kohtuotsuseta, siis see on meie praegu kehtivate seaduste kohaselt kuritegu,” rääkis jurist. Üürniku ebaseadusliku väljatõstmise eest on seaduses ette nähtud rahaline karistus.

Majaosa uutele omanikele Pihelgatele anti nõu, et üürnik Relika Roostalu asjade välja kolimine pole probleem. Juristil on kahju, et koduomanikele on antud halba õiguslikku nõu, sest kuigi see jääb nõu andnute südametunnistusele, siis karistada võivad saada ikkagi koduomanikud ise.

Kui Pihelgatel oli üür kätte saamata, siis oleks neil tulnud pöörduda kohtu poole ja üür välja mõista. Kui üürileping oli lõppenud, siis oleks saanud lasta sel alusel üürniku välja tõsta. „Seaduses on kõik kirjas,” õhutas kohtutäitur probleemi korral seadust lugema. „Kui oleks seaduse järgi käitutud, oleks asja avalikkuse ette toomise hetkeks oldud korteris sees,” usub jurist.

Seotud lood:

Enamasti tuleks koduomanikel probleemide kerkides pöörduda üürikomisjoni poole. „Kui üürileping on lõppenud, siistuleb kohe anda näiteks üürikomisjoni, kes teeb väga kiiresti otsuseid väljatõstmise kohta,” sõnas jurist, et inimene kuulatakse ära ja puuküürnike väljatõstmise otsus tehakse umbes kuu ajaga.

Pihelgad ei saanud aga üürikomisjoni poole pöörduda, kuna see tegeleb Tallinnaga ja nende uus kodu asub Ääsmäel. „Kui ostad kohtutäituri käest vara, siis saad selle odavamalt kätte ja pead arvestama sellega, et sul võivad seal mingid probleemid tekkida,” leiab jurist. Ta rõhutas veelkord, et Pihelgatel oleks tulnud kohe õigesti käituda ja üürniku väljatõstmiseks kohtu poole pöörduda.

Jurist leiab, et kindlasti oleks saanud leida ka sõbraliku lahenduse, aga nüüd toimub avalik omakohus. Koduomanike otsus „Pealtnägija” poole pöörduda andis juristi hinnangul puuküürnikule lihtsalt hea võimaluse koduomanike endi suhtes kriminaalmenetlust alustada ning seda võimalust ei jäetud kasutamata.