Jüri Ratas manitses ministreid tähtaegadest kinni pidama

 (49)
Jüri Ratas.
Jüri Ratas. Foto: Anette Parksepp

Ministrid ei ole seni olnud kuigi usinad kirjalikele küsimustele vastajad ning on enamikele päringutele jätnud õigeaegselt reageerimata. Selle kohta märgukirja saanud peaminister Jüri Ratas kutsus möödunud nädalal ministrid korrale ning - kasutades valitsusjuhi enda sõnu - juhtis nende tähelepanu tungivale vajadusele tähtaegadest kinni pidada.

17. septembril saatis riigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar peaministrile märgukirja, millega pani mitmele ministrile süüks parlamentaarse kontrolli takistamist.

"Kauaaegse opositsioonipoliitikuna peaksid mäletama, et parlamentaarne kontroll on oluline demokraatia toimimise instrument," meenutas Saar Rattale. "Valitsuse tegevuse kontrollimiseks ning informatsiooni saamiseks on seadusandjad kehtestanud tähtaja, mille jooksul tuleb täitevvõimul rahva mandaadi saanud isikutele vastata."

Seepeale sõnas Saar, et ilmse kahetsusega võib näha, et Ratta juhitava valitsuse tegevuses tähtaegadest mittekinnipidamise süstemaatilist tegevust parlamentaarse kontrolli takistamisel. "Riigikogu 14. koosseisu poolt esitatud 11 kirjalikust küsimusele on seaduses sätestatud tähtajal vastatud ainult ühele."

"Palun mõtle, kas seaduste täitmisele vilistav ja üleolev suhtumine parlamenti on see poliitiline pärand, mida sa soovid endast maha jätta ning milles sa ise tulevikus tööd teha," koputas sotsiaaldemokraatide liider Ratase südametunnistusele.

Seotud lood:

Ratas kutsus ministrid korrale

Sel teisipäeval saadetud vastuses tõdes Ratas, et riigikogu üks olulisemaid tööülesandeid on tõepoolest täitevvõimu ehk valitsuse tegevuse üle kontrolli pidamine ning lisas, et manitses valitsuse kabinetinõudamisel ministreid tähtaegadest kinni pidama.

Ratas sõnas, et oktoobri esimeses alguseks oli valitsuse liikmetele esitatud 15 kirjalikku küsimust. Neist üks võeti tagasi ning nelja puhul pole vastamise tähtaeg veel saabunud. "Tähtajaliselt on
valitsuse liikmed vastanud viiele kirjalikule küsimusele ning viibinud on samuti viie kirjaliku küsimuse vastus," lausus peaminister.

Ratas lisas, et tunneb valitsusjuhina auväärse riigikogu liikmete ees hilinenud vastuste tõttu vastutust. "Seetõttu juhtisin 26. septembril toimunud valitsuse kabinetinõupidamisel valitsusliikmete tähelepanu tungivale vajadusele pidada kinni kirjaliku küsimuse vastamise tähtaegadest."

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 148 järgi peab kirjaliku küsimuse adressaat vastama küsimusele kirjalikult kümne tööpäeva jooksul selle edastamisest arvates.