Jüri Ratas koalitsioonipartneritele: toetagem koos riigieelarvet, see on meie parim kompromiss Eesti Vabariigi arendamiseks ja edasi viimiseks

 (10)
Jüri Ratas koalitsioonipartneritele: toetagem koos riigieelarvet, see on meie parim kompromiss Eesti Vabariigi arendamiseks ja edasi viimiseks
Foto: Tiit Blaat

Jüri Ratas saatis koalitsioonikaaslastele kirja, kus selgitab, miks riigieelarve on nii oluline ja kuidas peaks koos selle vastuvõtmise eest seisma.

Ülehomme, 23. novembril täitub kaks aastat Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa valitsuse ametivande andmisest. See aeg on möödunud kiiresti, kuid tihedalt koos töötades. Me teame neid ühiselt algatatud protsesse ning olulisi otsuseid, mida oleme kõigi Eestimaa inimeste ja riigi peale mõeldes teinud. Osa neist lahendustest on tulnud nobedalt, teised on nõudnud palju tööd ja pikki hingestatud arutelusid. Kindlasti saame me kõik olla nende aastate jooksul saavutatu üle uhked.

„Viimased nädalad on tähendanud tõsist tööd ja pikki läbirääkimisi. Tänan kõiki erakonnakaaslasi ja partnereid raskete, kuid algusest lõpuni konstruktiivsete kõneluste eest. Poliitikutel on alati erimeelsusi mitmetes küsimustes, kuid julgen kindlalt öelda, et läbirääkimistel olid alati esikohal Eesti riigi ja rahva huvid.“

Need read ei ole kirjutatud nüüd ega hiljuti. Ütlesin siin viidatud laused 21. novembril 2016 auväärse Riigikogu ees, kui pidasin ettekande meie valitsuse moodustamise alustest. Need käisid toona koalitsioonikõneluste kohta. Ometi sobiksid need mõtted hästi ka tänasesse päeva ja sellesse kirja. Me oleme näinud viimaste nädalate jooksul koosmeele vankumist, kuid tuliste mõttevahetuste lõpuks oleme leidnud ikka lahenduse pidades silmis riigi ja rahva huve.

Seotud lood:

Seepärast tahan ma teid kõiki südamest tänada! Selle kahe aasta jooksul olen ma näinud ka meie koostöö raskematel hetkedel alati tahet koos edasi minna. Me pole lasknud end eksitada teele kerkinud ebakõladest ega möödarääkimistest. Oleme alati leidnud lõpuks koostöökohad ja kompromissi. Peaministrina olen alati tundnud ja teadnud, et tahame kõik teha parimat ning leiame selleks alati ühise lahenduse.

Nüüd seisavad meie ees 2019. aasta Eesti Vabariigi riigieelarve otsustavad lugemised. See jääb praeguse valitsuse jaoks lähenevate valimiste tõttu viimaseks, kuid eelarve eelnõu on olnud meeskonnatöö, mille nimel on pikalt aru peetud ning rohkelt vaeva nähtud. Me kõik teame, et riigieelarve pole kunagi ühegi osapoole jaoks täiuslik dokument, aga see on meie parim kompromiss Eesti Vabariigi arendamiseks ja edasi viimiseks. Sellesse on oma kaaluka panuse andnud kõik meie saadikud ja ka opositsioon Riigikogus, kõik ministrid, paljud ametnikud ministeeriumites, riigikantseleis ja allasutustes ning loomulikult väljenduvad eelarve eelnõus ka erasektori ja kodanikuühenduste head mõtted. Kummardan teie kõigi ees südamest ja sügavalt.

Valitsuse poolt Riigikogule esitatud 2019. aasta eelarve tähendab, et meie riigi rahandus on hästi hoitud ning viime ellu vastutustundlikku ja jätkusuutlikku majanduskasvu toetavat eelarvepoliitikat. Me panustame Eestimaa inimeste heaolu kasvu ning seeläbi meie rahvaarvu tõusu. Eesti peab olema riik, kuhu soovitakse jääda ja kuhu soovitakse tulla – töötama, elama ja oma peret looma. Seaduseks saades annab riigieelarve oma enam kui 11 miljardi eurose mahu juures positiivse tõuke Eestimaa terviklikule arengule. Me võlgneme selle eest tänu kõigile meie inimestele ja ettevõtjatele.

Ma usun, et suudame meid ootavatel riigieelarve lugemistel säilitada oma kaks aastat püsinud tugeva koostöövaimu ning jääda kindlaks meie kõigi ühistele eesmärkidele.

Jõudu Eestile!