Jüri Pihl vastas Delfi lugejate küsimustele: Keskerakonda ma astuda ei taha

 (71)
Jüri Pihl
Foto: Andres Putting

Eesti iibe suurendamiseks on vajalik ümber vaadata kogu peretoetuste süsteem ja tagada kõigile lastele lasteaiakohad, leiab sotsiaaldemokraatide juht Jüri Pihl Delfi lugejate küsimustele vastates.

Sahiib Marubjan: Enne valimisi ütlesite et raiskamine Tallinnas tuleb lõpetada-televisoon tuleks kinni panna. Niipea kui abilinnapea kohale saite laulsite hoopis teist laulu. Miks?Ja teeme nii et vastate ka ebameeldivatele küsimustele mitte ei vali sellised välja millistele hea vastata on

JP: Raiskamine tuleb igal pool lõpetada. Kokkuhoiukohti on kindlasti ka Tallinnas, näiteks bürokraatia vähendamise ja vastutuse hajumise vähendamise arvel. Sellega me tegeleme. Meie ettepanekul on tööd alustanud Tallinna meedianõukogu, kelle ülesanne on seda valdkonda reguleerida.

Kaks küsimust: 1)Miks sotsid loodavad partnerlusseaduse toetamisega võita valimisi?
2) Kas te toetate partnerlusseaduse panemist rahvahääletusele? Miks?

JP: Meil on demokraatlik erakond ja arvamuste paljusus.

onu Rein: Tulemas on parlamendivalimised. Sotsiaalsemokraatia üheks motoks on sotsiaalne suhtumine EV kodanikku või elanikku. Kas sotsidel on olemas ka mingid ideed ja programm kuidas oma ideid ellu viia kui on siis miks see ei ole jõudnud valijate kõrvu? Valija ei oota, sotside potentsiaalse hääled jagunevad reformi-ja keskerakonna vahel.

JP: Sotsiaaldemokraatide eesmärk on inimeste jõukuse kasv, mis tähendab seda, et inimestel peab eelkõige olema tööd, seda peab toetama elukestev õpe ning riik peab abistama neid, kes ei tule endaga toime. Ka nõrgemate ühiskonnaliikmete heaolu kasvule aitab kõige paemini kaasa inimeste üldine jõukuse suurenemine, mille eelduseks on majanduskasv. Majanduskasvu uueks tulemiseks ei ole ühte lihtsat lahendust, vaid tuleb kaaluda erinevate maksupoliitiliste meetmete rakendamist.
Kehtestada tuleks muu hulgas tulumaksuerisus, mis jätab väiksema sissetulekuga inimestele rohkem raha kätte ning sunnib kõrge sissetulekuga inimesi ühiskonnale rohkem tagasi andma. Selline muudatus tagab ka stabiilsema eelarvelaekumise.

Kas Te ei leia, et peaksite oma konkreetsetele valijagruppidele tulema välja konkreetsete loosungitega, et valijad teaks, mida te nende heaks ära teete või kavatsete paremaks muuta?
Ainult võimule saades on võimalik seda teostada, mitte saamise korral aga arukad inimesed seda ei ootagi!

JP: Kui olulisi teemasid eraldi rühmade kaupa välja tuua, siis meie jaoks on prioriteet tasuta haridus ja noorte tööhõive. Pensioniea tõusu me ei toeta. Võrdsed võimalused tuleb tagada mõlemale sugupoolele nii karjääri tegemisel, palgas kui ka poliitika osalemises. Lastele peavad olema tagatud lasteaiakohad ja alusharidus peab olema riiklikult rahastatav. Laste huviharidust peab riik toetama. Erivajadustega inimestele peab tagama võimaluse normaalseks eluks ja tööks. Maal elevate inimeste jaoks ei tohi teenuste kättesaadavus olla halvem kui linnas elevate inimeste jaoks, mis tähendab vajadust neid teenuseid toetada.

Jabadabaduu: Austatud härra Jüri Pihl.
1. Palun loetlege lühidalt ja konkreetselt keskerakonnaga linnavalitsuses koosveedetud perioodist sotside töövõite;

JP: Linna rahaasjad on korras, eelarve on tasakaalus ja jätkusuutlik. Oleme püüdnud linnakodanikke rohkem linna juhtimise juurde tuua, kaasates kodanikeühendusi ja asumiseltse. Näiteks praegu päevakorras olevat Kakumäe sadama planeeringut arutatakse koos kohalike elanikega. Bürokraatia vähendamiseks ja järelevalve selgemaks muutmiseks oleme koondanud järelevalve ülesande munitsipaalpolitsei alla. Meie algatusel on Tallinn asutanud Vene muuseumi, mis on Eestis esmakordne. Muuseumi eesmärk on tutvustada Eesti venelaste mitmesaja-aastast ajalugu. Oleme alustanud taksonduse korrastamist. Oleme ära hoidnud Kalamaja muutumise tasulise parkimise alaks jne.

2. Nii mõnedki juhtimisteoreetikutest arvamusliidrid on väitnud, et on olemas organisatsiooni juhte, kes on nn looja, teisalt jällegi nn säilitaja tüüpi isikud. Millisesse tüüpi arvate Teie kuuluvat?

JP: Olen looja ja esmapilgul võimatuna näivate ülesannete lahendaja tüüp, kes on orienteeritud tulemusele.

Küsimus: Kas SDE piibliks on EL Sotsiaalharta ja millal kõik selle punktid Eestile kui EL liikmesriigile muutuksid kohustuslikuks?

JP: Sotsiaaldemokraadid on alati seisnud selle eest, et Sotsiaalharta täies mahus rakendada. Paraku ei ole Eesti parempoolsed valitsused seda tõsiselt võtnud, sest inimeste sotsiaalsed õigused ei lähe neile korda.

Bo: Teised omavalitsused saavad ilma hakkama, aga Tallinn vajab müügimaksu? Kuhu Tallinnas kui rikkaimas omavalituses raha kaob, et nii vaeste kui rikaste maksukoormus peab riigi keskmisest suurem olema?

JP: Müügimaks on kohalik maks, mida kasutavad paljud omavalitsused. Esimesena võtsid müügimaksu kasutusele Reformierakonna juhitud Haapsalu ja Valga. Tallinna tulud on riigipoolsete muudatuste tõttu viimase aasta jooksul vähenenud ligi miljard krooni. Tallinn peab oma pealinna staatusest tulenevalt üleval mitmeid kulukaid üleriigilise tähtsusega objekte, sealhulgas näiteks lauluväljak ja loomaaed. Tänu müügimaksule on võimalik jätkuvalt katta sotsiaal- ja hariduskulutusi, mida riik on omapoolsete kärbetega vähendanud.

Samuti 2 küsimust: 1) Kuidas suhtute noor-sotside (täpsemalt vist Gerd Tarandi) avaldusse haridusminister T. Lukasele umbusaldust avaldada ning nõuda tema tagasiastumist seetõttu, et ta vastas ajakirjanikele sirgjooneliselt ning nö rahustas rahvast, et eesti laste kooliõpikutesse homopropagandat ei tule.

2) Kas Teie (palun öelge nii Teie isiklik, kui sotside platvorm) arvates vajavad Eesti koolilapsed (matemaatika)õpikutesse Hollandi eeskujul ülesandeid à la “Isa ja isa läksid oma lapsega poodi merisiga ostma…”, elik siis varjatud homopropagandat (nt matemaatikatunnis?)?

JP: Meil on demokraatlik erakond ja avamuste paljusus.

Miks: Vasakpoolsed erakonnad ei suuda omavahel ühineda? Milles asi, kas tahate kõik ükshaaval läbi põruda?

Tehke palun ükskord rahvale piltlikult selgeks, et vasakpoolsus ei tähenda meil valitsenud sotsialismi ja kommunismi uduideoloogiat, vaid on peamiselt sotsiaalse turvalisuse pakkumine(mõni ei tea vist, misasi see konkreetselt on) ühiskonna nõrgemale osapoolele. Kusjuures nõrgemaks võib osutuda igaüks, ka see, kes täna on veel tugev!

JP: Mul on väga hea meel teie arvamuse üle! Olen teiega nõus, et vasakpoolsed erakonnad peaksid rohkem koostööd tegema.

Bo: Miks Tallinna uued ja renoveeritavad teed luuakse ilma kergliiklejatele mõtlemata? Näiteks on Ülemiste viadukt ja Viljandi maantee rajatud ilma rattateedeta. Mida olete ise linnavalitsuse liikmena ette võtnud niisuguse jama lõpetamiseks?

JP: Tallinnas on praegu 166 km kergliiklusteid. Olemasolevad kergliiklusteed tuleb ühendada nii Tallinna sees kui ka ümbritsevate valdadega.

soovin teada: Mind huvitab aga hoopis midagi,mis oli kõnealuseks teemaks eelmise aasta lõpust selle aasta kevadeni. Nimelt eelmine aasta tegid Sotsid ettepaneku muuta pankrotiseadust, et lihtsustada võlgadest vabanemist. Võlgadest vabastamise ajavahemikku soovitasite lühendada viielt aastalt ühele aastale, samuti et suurendatakse seda osa jooksvatest sissetulekutest, mida võlgnik endale võib jätta, 25 protsendini. Mis sellest muudatusest sai? Kuuldavasti lepitakse ikkagi sellega, et selle lubatud 1 aasta asemel hakkab kehtima 3 aastat kuni lõpmatus ehk siis kuidas kohus määrab ja kuidas võlausaldajad soovivad. Kas Sotsid annavadki nii kergesti alla või on ikkagi lootust, et mingid selged piirid eraisiku pankroti aastatesse tulevad või on võlgnike olukorrad Eesti paranenud ja see muudatus ei peagi enam kõnealla tulema?

JP: Riik peab oma kodanikke kaitsma ka liigkasuvõtjate eest. See puudutab nii SMS-laene, pooleldi pealesunnitud mobiiliteenused ja muul moel inimeste teadmatuse ärakasutamist. Kodulaenude teema on keerukam. Loomulikult ei saa riik enda peale võtta kõigi kodulaenude võtjate kohustusi, küll tuleb valdkonda reguleerida ja hättasattunuid aidata.

Juhan Tuhk: Kui palgaraha vastuvõtmine välja arvata, siis mida kasulikku olete veel teinud Tallinna “võimuliidus”?Kas Te ise ei arva, et Edgari plaan sotsidest kogu rahva ees klounid teha on täielikult õnnestunud?

Tulemused on kokku võetud ühe eelmise vastuse juures.

Küsija33:
Lp. härra Pihl. Miks Te arvate, et Keskerakond on vasakpoolne partei? Miks te ei arva, et Keskerakond on hoopis parempopulistlik partei? On ju Keskerakond väga sarnane peronistliku parteiga?
Mis on Keskerakonnas see, mis viitab et nad on vasakpoolsed?
Mida arvate keskerakondlasest peasekretäri Priit Toobali artiklist Delfis, kus ta jutu mõte oli, et sotsid ei tee Tallinnas midagi?

JP: Vaatamata sellele, et Keskerakond kuulub koos Reformierakonnaga Euroopa Parlamendi Liberaalide fraktsiooni, on meie programmilistes seisukohtades peamiselt sotsiaal- ja hariduspoliitika valdkonnas palju kattuvusi.

Küsija33: Mida head on rahvaliidust sotsiaaldemokraatidesse üle tulnud isikud sotside seas teinud? Millega silma paistnud? Millised on nende isikute saavutused sotside seas?

JP: SDE-l on hea meel kõikide sotsiaaldemokraatlikku maailmavaadet jagavate inimeste üle, kes meie erakonnaga ühinevad.

Priit K.: Kuidas kommenteerite Vilja Savisaar-Toomast maja lammutamist Nõmmel. Kas MUPO käitus õigesti?

JP: Mina ei oska öelda, kellel siin õigus on. Munitsipaalpolitsei teostab ehitusseaduse järelevalvet, ootame ära menetluse tulemused.

A.K, Mul on vaid üks küsimus, mida ma olen korduvalt esitanud ja millele ma pole seni ausat vastust saanud: Härra Pihl, miks te vaikite oma KGB minevikust? (Eitada pole mõtet, olen isiklikult olnud teie ülekuulatav).

JP: Olen ka varem korduvalt sellele küsimusele vastanud ja mul ei ole siin midagi uut lisada. Ma ei ole olnud KGB-ga seotud.

Allan: Miks on sotsiaaldemokraatlik erakond liiga tagasihoidlik oma tegevuses ja selgituses, kontaktidega rahvaga? Rahvas tuleks massiliselt teie juurde, kui paneksite konkreetsed ettepanekud muutusteks, näiteks riigikogu palk peaks olema 20 % kõrgem, vähem soodustusi (majonees, taksod, peesitamised välismaal jne). Valimised tuleb teha ausaks, avalikuks ja jääks häälte tõstmine erakondade teatud “spetsialistidele”, kellele rahvas suures osas hääli ei anna. Palju on probleeme, rahvas ei pääse üldse jutulegi, rikkamad tegelased manipuleerivad osavasti ja ei lase tegelike küsimustega avalikkuse ette tulla. JNE! MIKS sotsid lasevad end ninapidi tõmmata?

JP: Nõus, tagasihoidlikkus ei ole poliitikas voorus. Oma ideid tuleb osata ka inimesteni viia.

Küsimus: Kas teie ja erakonna juhatus on analüüsinud, miks seekordne teie Europarlamendi tulemus tuli just selline (üle noatera saadi vaid ainult üks koht võrreldes varasema väga hea tulemusega)?

JP: Jah, oleme analüüsinud.

Küsimus: Kas te ei karda, kui teete partnerlusseaduse toetamise oma Riigikogu valimiste pealubaduseks, siis kaotati väga paljude valijate toetuse?

JP: See ei ole meie pealubadus.

Küsimus: „12. augustil 2010. tõestas Tõnis Lukas lõplikult, et sellel sajandil ta ministriks ei sobi. Minul isiklikult ja noorsotsidel organisatsioonina on häbi, et Eestis on haridus- ja teadusministriks nii kitsa, sallimatu ja arusaamatu maailmavaatega inimene,“ kommenteeris ministri avaldust noorsotside poliitikavaldkonna juht Gerd Tarand. Kas toetate noorsots Gerd Tarandi seisukohta?
V(ˇ_ˇ)V: miks sotsid on kaotanud näo?

JP: SDE on demokraatlik erakond ja meil on arvamuste paljusus.

Papi: Kas ei oleks aeg ära muuta pensioniseaduses diskrimineeriv kindlustusosak, mis on seotud keskmise palgaga ja töötab kõrgepalgaliste hüvanguks ja diskrimineerib madalapalgalisi? Enamus pensionieelikuid miinimumpalgal vististi ei teagi, et nende kindlustusosak on kuskil 0,3 aga näiteks teie palga puhul on selleks osakuks 4, kuidas tundub?

Millal tõuseb miiniumpalk ja miinium tunnitasu, on see vähemalt teie prioriteetides või ootate orje aafrikast?

Kuidas suhtute kontrasti, et miiniumpalk on 4350 krooni ja riigiettevõtete juhid teenivad 115-150 tuhat kuus?

IRL tahab põhiseadusesse sisse viia mingit eelarve tasakaalu nõuet, kas õigem ei oleks põhiseadusesse sisse viia miinimumpalga ja max palga lubatud kordne, et lõpetada ülerikastumine kohalike orjade töö arvelt?

JP: Eestis on palgakäärid ühed Euroopa suurimad ja siin on tasandamine vältimatu. Alampalk peab tõusma ja kõrgepalgalisi peab hakkama kõrgemalt maksustama. Võõrtööjõust rääkimine olukorras, kus meil on ikka veel 100 000 töötut, on täiesti kohatu. Mart Laarile soovituseks: päevapoliitikat põhiseadusesse ei kirjutata.

Tädi Maali: kas sa tõesti usud Tallinnas koalitsiooni võimalust keskerakonnaga või sa lihtsalt valetad meile ?

JP: Me oleme Tallinnas koalitsioonis, mis on küll keeruline, aga opositsioonis olles ei saavutaks me mitte midagi.

Engels: Kuidas suhtute Mart Laari soovitusse vähem Edgar Savisaare “kintsu kaapida”?

JP: Kui selline on Mart Laari suutlikkus eelarvepoliitika osas debatti pidada, siis mina ootasin temast enamat.

Udu: Kuidas suhtute ERL-ist ületulnutesse ja kas ka kardate partei ülevõtmist a la IRL.

JP: Erakonnaga liitujatesse suhtume alati positiivselt.

Sibi: Teiste riikide sotsid peavad astmelist tulumaksu õiglaseks,sest astmeline tulumaks on ju ainuke viis, mis aitab vähendada kõige kõrgema ja kõige madalama palga tegelikku vahet. Meie sotsid on senini selle vastu olnud. Mikspärast?

JP: SDE toetab tulumaksuerisusi, aga seni ei ole õnnestunud seda ellu viia. Pärast valijatelt mandaadi saamist teeme selle ära.

Ott: Teie olite Kaitsepolitsei juht sellel ajal, kui riigireetur Simm sai riigi julgeoleku seisukohalt tähtsatele kohtadele pandud.

1.Kuidas teie ajal ja teie juhitud ametkond nii kehva taustakontrolli tegi?
2.Kas endal sellepärast süda ka kripeldab?

JP: Inimene, kes riigireetmise peale välja läheb, teeb kõik selleks, et mitte vahele jääda. Sellepärast jäävad riigireeturid vahele salateenistuste pikaajalise jälitustöö tulemusel, mitte rutiinse taustakontrolli käigus. Minu arvates ei ole tülgastavamat tegu kui oma riigi reetmine ja mul on hea meel, et meie julgeolekuasutused Simmi paljastasid ja mul õnnestus siseministrina sellele kaasa aidata.

Ali: Pole siiani veel aru saanud kas tegemist on ikka vasakpoolse partiga? Miks ei ole Teie parteil kindlat eesmärki? Ainus mees Teie parteis kes suudab mõistlikku juttu ajada on härra Nestor.Teie härra Pihl ei kõlba esindama sotse sest Teie jutt ja olemus sobiksid väga ühte teise meie riigis esindatud parteisse.

JP: Tänan arvamuse eest!

Isa: Eesti iive on juulist jälle languses. Emapalk praegusel kujul ei tööta. Mida sotsid kavatsevad ette panna.

JP: Meie näeme põhjust selles, et emapalk toetab ainult lapse esimest pooltteist eluaastat, aga lapse kasvatamine vajab tuge ka edaspidi. Sellepärast on vajalik ümber vaadata kogu peretoetuste süsteem ja tagada kõigile lastele lasteaiakohad.

Küsimus: Miks hr Laasi ähvardas, et kui teid maha erakonna esimehe kohalt võetakse, siis Tallinna koalitsioon lõpeb?

JP: Uskumatu küll, aga tundub, et ka Keskerakonnas on arvamuste paljusus.

What is you fantasy…: Kui te oleksite tänasel hetkel otsustaja riigi 1 miljardi eeki osas, kas a)pensonitesse või b)alustavatele ettevõtetele, et kumba valiksite) Fifty-fifty ega muud fifty-sixty teha ei saa.

JP: Kui miljard oleks üle, siis tänases seisus tuleb see suunata töökohtade loomisse ehk teie alternatiivide puhul alustavatesse ettevõtetesse. Nii elavneb majandus, laekub rohkem makse ja saab ka pensione tõsta.

tallinna maksumaksja: Tere,
Miks Tallinn tõstis mujalt tulnud üliõpilatele piletihinda(peaaegu 3kordseks), kas maalapsed on süüdi, et ülikoolid asuvad suurlinnades? Mujal linnades on üliõpilastele sõiduhind võrdne vaatamata elukohast. Miks ei arvestata seda kui üks lapsevanem on Tallinna registris ja maksab Tallinnale makse (mitte vähe)?Enamus üliõpilasi ülalpeetavad, pileti ostab ju lapsevanem, miks siis ei tohi Tallinnale makse maksev vanem osta sooduspiletit oma lapsele, kes mingitel põhjustel sisse kirjutatud teise vanema juurde?

JP: Ega see otsus ei tulnud kergelt. Kitsastes oludes tuli teha valusaid valikuid ja eelkõige on Tallinna kohus toetada tallinlasi. Üliõpilaste sõidusoodustuse tagamine oleks eelkõige riigi või nende koduomavalitsuse ülesanne. Aga ma luban, et olude paranedes on üliõpilastele sõidusoodustuse taastamine prioriteetne küsimus.

Mees: Kas sotsid on arvestanud eelolevate valimiste võiduga, kuna kedagi teist pole valida?

JP: Loomulikult oleme valmis riiki valitsema. Valige meid julgesti!

Korruptsioon: Korruptsiooni vastu võitlemise edukus ei sõltu vaid politseist. See sõltub peamiselt asutuse töökultuurist, töökorraldusest, juhtide eestvedamisest jne. Te võite rääkida mida iganes, kuid kui te ei suuda Tallinna valitsemises osalemisel natukenegi korruptsiooni vähendada, siis on teie osalemine mõttetu. Just teie tausta pärast oleks see eriti mõttetu. Mida olete teinud Tallinna linnavalitsemises korruptsiooniohu vähendamiseks? Või mida on plaanis teha?

JP: Olen teiega nõus, et korruptsiooni on vaja vähendada. Liigne bürokraatia soodustab korruptsiooni, kui otsustajate ja kooskõlastajate rägastik on lõputu. Üks meie põhieesmärke ongi bürokraatiat vähendada, et otsustusprotsesse läbipaistvamaks muuta. See on oluline ja vajalik ülesanne, aga kahjuks ka aeganõudev. Meil on korruptsiooni avastamiseks hea meel teha koostööd politseiga. Iga korruptsioonijuhtumi avastamine on ühelt poolt asutusele ebameeldiv, kuid teisalt tervendav ja vähendab ebameeldivusi tulevikus. Sellist Euroopalikku ühiskonda sobimatut nähtust nagu korruptsioon ei tohi mingil juhul tolereerida.

Küsija33: Lp. Härra Pihl. Miks Te olete Sm. Savisaarega koos rohkem fotodel, kui oma erakonnakaaslastega? Nende fotode järgi vaadates tundub, et Te vist tahate Keskerakonda astuda. On see nii?

JP: Ei.

Küsija33: Lp. Hr. Pihl, miks Teie ja Teie alluvad Vilja Saviaar-Toomasti Nõmme maja lammutamisse läbi sõrmede vaatate? On ju tegemist selge seaduserikkumisega!
Kas Vilja Savisaar-Toomastil on ette näidata maja lammutamiseks vajalikud load?
Kui Vilja Savisaar-Toomasti maja lammutamine osutub seadusevastaseks, millised hakkavad olema Teie poolt astutud sammud, Hr. Pihl?

Vt varasem vastus

???: Milline erakond on sotside esimene eelistus valitsuskoalisatsiooni minnes?Kas Reformierakond või Keskerakond?

JP: Koalitsioonid on mõlemal puhul rasked, sellepärast oleks meie esimene eelistus ise valitsus moodustada.

Kerberos:
hr Pihl mida te ütlete nendele valijatele,kes teie (tegelikult sotsiaaldemokraatide poolt) hääletades, hääletasid keskerakonna vastu?….kas te oma valijatelt küsisite keskerakonnaga liitu astudes arvamust?

JP: Meie toetame demokraatiat, kus antakse hääl kellegi poolt, mitte kellegi vastu.

A-sots:
Omal ajal valisin ka mina sotse. Peale selle, mis te olete korraldanud Tallinnas, võin ma 100% väita, et ei vali enam sotse kunagi. Nüüd olen aru saanud, et sotsid on kari lollpäid, erakordselt rumalaid ja tühiseid inimesi. Kui sotsidel oli omal ajal eesmärk, ideed, teesid, valimisplatvorm, programm — siis nüüd pole enam üldse midagi. On ainult iha võimu ja mammona juurde pääseda. Kas olete nõus väitega, et sotside partei allakäik sai alguse Teie juhtimise ajal? Ja teie partei leiab Teie valistemisajal ka lõpu?

JP: Sotsiaaldemokraatidel on kindel roll Eesti poliitikas ja kinnitan teile, et see roll kasvab. Võite julgelt ka edaspidi SDE-le hääle anda.

Pohl: Kas kuulute mõnda kogudusse?

JP: Ei kuulu.

Jurist: !975-86 olite ENSV siseasjade 7 osakonna inspektor (vähemteadjatele, et se oli KGB eliitosakond Eestis, mis tegeles “rahvavaenlaste” jälitamise ja represeerimisega, välisviisade keelamisega, pealtkuulamisega ja ülekuulamiste kõikide variantidega- ka vägivaldsetega).Ja küsimus olekski selline, et miks te ei avalikustanud oma KGB minevikku- seda enam et te olite tegija figuur seal, mitte mingi värvatud koputaja?

Vt vastus eespool.

Mm: Hiljuti ilmus Newweeks´is riikide heaolu pingerida.
Palun kas Te tooksite ära näiteks esimese 10 riigi maksuseadused, st millistes riikides kehti progresseeruv tulumaks ja ettevõtete kasumimaks ja millistes ühtlane tulumaks ja kasumi maksuvabastus. Kas Te veel tooks ära riigid, millised on saanud rikkaks ühtlase tulumaksuga ja ettevõtte kasumi maksuvabastusega.

JP: Tõesti, nendes 10 riigis, kus on parim elukvaliteet ja sotsiaalne heaolu, kehtib astmeline tulumaks. See tähendab, et kui tahate heaoluühiskonda, tuleb valida sotsiaaldemokraate.

Kodanik: Ma olen Sotside toetaja olnud läbi aastate. kuid üha enam on tekkind küsimus, et keda ma siis ikka toetan. Teades natuke erakonna sise asju, siis ongi tekkind mõned küsimused.
1.Miks sotsid ei tegele enam päeva poliitikaga, juba pikemat aega.
(Muidugi väidate et tegelete, aga sellega tegelevad ainult paar inimest , mitte terve erakond)
2.Miks ei kaasta erakonnas rohkem noori ja andekaid otsustus ringi.
3.Kui Nestor valmistab niipalju segasust ja õõnestab erakonda nii seest kui väljast. Kas poleks targem Nestori tiim maha hääletada. Või kõik otsused ja tegutsemised tuua juhatuse või nõukogule hääletamisele. Siis lõppeks ehk see õõnestus poliitika.

JP: Mul on hea meel, et sotsiaaldemokraate toetate. Püüame oma poliitikat teha nii, et riik oleks näoga inimese poole, kaasates otsustamisse järjest rohkem noori.

Küsija33: Lp. Pihl, kui mitte-tallinna elanik maksab tallinnas müügimaksu, siis miks tallinn on teinud mitte-tallinnlastele ühissõidukite kuukaardid kallimaks?

Vt vastust eespool

Uno: Küsimused hr. Pihlile ja erakonnale:

1.Millal tulete rahva ette ja teatate, mida plaanite Eestis olukorra parandamiseks?
2.Millal ja kuidas kavatsete Eestis kõrgete ja ülimadalate pensionide ühtlustamiseks?
3.Kuidas muuta valimisseadust, et vältida ühtede ja samade ametimeeste näotut ametisolekut?
4.Kui suur peaks olema riigikogu liikme ja riigiametniku palk, millisel alusel?
5.Kuidas vältida rahvale puru silma ajamist? (Kiitlemised, nagu oleks olukord riigis normaalne või isegi kiitlevalt hea, ei usu tavainimene mitte kuidagi.)

JP: Programmi võtame vastu lähikuudel, lähiajal saate meie ettepanekutest ja kavadest kindlasti rohkem kuulda.

Haloo: Räägite majandusest, miks ei taha sellest rääkida teie erakonnakaaslased?
Noorte tööpuudus on suur probleem. Lubasite tähelepanu pöörata tööpuuduse vähendamisele? Mida esmalt peaks ettevõtma?

Kui oleks valida siis keda eelistaksite koalitsioonikaaslasena, kas reformi või IRL.

JP: Meie poliitika eesmärk on inimeste jõukuse kasv ja nende abistamine, kes teistest rohkem tuge vajavad. Head sotsiaalprogrammi ei saa olla ilma majandusprogrammita, sellepärast olemegi majandusele rohkem tähelepanu pööranud. Täna on vaja riiklikku tegevuskava töökohtade säilitamiseks ja loomiseks ning töötute ümberõppeks. Meil on hea meel, et SDE loodud töötuskindlustussüsteem on aidanud kümnetel tuhandetel peredel kriisi ajal toime tulla.

Kt: Mais 2007 kohustasite või innustasite E. Nelist võtma vastu otsust liiklusjärelevalve tõhustamiseks, mis reaalis tähendas politseile tulemuspalka, punktisüsteemi ja liikluseses osalejatele massilisi väärteomenetlusi (arvuliselt 100-u tuhandeid), milles väga paljud olid materiaalses mõttes sisutuid ja tähendasid vaid riigialamate represseerimist. Kuidas hindate sellist trianglit taganjärele ja kas olete jätkuvalt seisukohal, et selline repressiivaparaadi invasioon oli vajalik?

JP: Ma ei ole kõigi teie väidetega nõus, kuid minu käivitatud meetmed vähendasid liiklussurmasid kõigi aegade madalamale tasemele. See on kaasaegne tulemusjuhtimine, kus politsei töö hindamise kriteeriumideks said eelkõige surmade, aga ka vigastatute ja avariikahjude vähendamine.

Valija: Sooviks ka teada, teie kui Sotside programmis peaks olema EL Sotsiaalharta täielik jõustuma panek Eestis, miks pole te seda lubanud ja kas te üldse kavatsete selle nimel töödata?

Vt varasemat vastust

RT: Seoses linna juhtimisega: kas teil on olemas ka jalgratas ja kas olete sellega ka sõitnud? Mida arvate Tallinna rattateedest?

JP: On küll ratas ja sõidan sellega ka. Tallinna rattateed on oluliselt paranenud, peamine probleem on nende omavaheline ühendatus. Kergliiklusteed on plaanis omavahel ühendada nii Tallinna linnas kui ka ümbritsevate valdadega.

Huviline: Milliste erakonna tegudega õigustate oma nimes kasutusel olevat “sotsiaaldemokraatlik” ;?

JP: Meie sihiks on ühiskond, mis rajaneb tingimatul demokraatlikul korral ning juhindub sotsiaalse hoolivuse põhimõttest — tsitaat SDE programmist.

Onku: MUPO-st on kujunenud sisuliselt repressiivorgan, kes ei tegele näiteks patrullimisega linnas ega ennetustööga rikkumiste ärahoidmiseks. Avaliku korra tagamisel (mis peaks olema selle organisatsiooni üks põhiülesandeid!) ei löö MUPO üldse kaasa.
Küsimused on:
1. Formaalselt allub MUPO Teile kui abilinnapeale, samas on keskerakondliku taustaga MUPO juhid Teie reaalsest mõjuväljast väljas. Millisel moel ja millal viimati Te olete Järvikut mõjutanud, et MUPO pisutki muutuks?
2. Kas peate õigeks, et seadusi rikkudes anti ka ehitusjärelvalve funktsioon pädevalt linnaametilt mittepädeva MUPO käsutusse?

JP: Riik on pannud kohalikule omavalitsusele teatud väärteomenetluse kohustuse ja Tallinnas me leidsime, et see on otstarbekas koondada ühte kohta, munitsipaalpolitseisse. Arenguruumi on ja ka munitsipaalpolitsei vajab kaasajastamist. Eelkõige on munitsipaalpolitsei ülesanne korrarikkumiste ennetamine, mitte niivõrd karistamine ja lõputu menetlemine. Olen tänulik tagasiside ja ettepanekute eest, mis aitaks mupot linnaelanikule sõbralikumaks muuta.

Tänan kõiki küsijaid!