Julia Laffranque jäi ihaldatud Euroopa ombudsmani kohast ilma

 (73)
EV98 Presidendi vastuvõtt
Julia LaffranqueFoto: Hendrik Osula

Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Laffranque lootis saada Euroopa ombudsmaniks, ent jäi alla Emily O’Reilly'le (Iirimaa).

Ombudsman uurib omal algatusel või ELi kodanike kaebuste alusel ELi institutsioonide, organite ja asutuste haldusomavoli juhtumeid.

Emily O’Reilly valiti kolmandas hääletusvoorus. O’Reilly on endine ajakirjanik ja valiti esimest korda Euroopa ombudsmaniks aastal 2013. Teises hääletusvoorus osales neli kandidaati: Giuseppe Fortunato (Itaalia), Julia Laffranque (Eesti), Emily O’Reilly (Iirimaa) and Cecilia Wikström (Rootsi).

Vastavalt parlamendi kodukorrale valisid parlamendiliikmed kolmandas hääletusvoorus kahe teises voorus kõige enam hääli saanud kandidaadi vahel, kelleks olid Julia Laffranque ja Emily O’Reilly. Teises voorus sai Emily O’Reilly 291 häält ja Julia Laffranque 251 häält. Kolmandas voorus sai Emily O’Reilly 320 häält ja Julia Laffranque 280 häält. Tema ametiaeg kestab 2019-2024.

EP petitsioonikomisjonis 3. detsembril toimunud avalikul kuulamisel lubas O’Reilly jätkata tööd selle nimel, et muuta ELi institutsioonide haldus kogu ELi jaoks eeskujuks, seades kodanikud ja nende õigused oma tegevuse keskmesse ning parandades ELi praegust mainet kauge elitaarse organisatsioonina.

"ELi institutsioonid peavad uuesti välja teenima Euroopa kodanike usalduse. Seda usaldust saab kasvatada suurendades institutsioonide vastutust ja läbipaistvust. Ainult siis kui on selgelt näha kuidas otsused vastu võetakse, võib mõista, miks seda on tehtud," ütles O’Reilly.

O’Reilly asus esimest korda Euroopa ombudsmani ametisse 2013. aasta juulis ja oli esimene naissoost Euroopa ombudsman. Talle eelnesid Jacob Söderman (1995-2003) ja Paraskevas Nikiforos Diamandouros (2003-2013).