Juhan Parts lendas visiidile Omaani

 (9)
Juhan Parts lendas visiidile Omaani
Foto: Andres Putting

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts lendas täna hommikul visiidile Omaani. Visiidi üheks eesmärgiks on jõuda lennunduskokkuleppeni Omaaniga. Visiidi kavas on ka kohtumised erinevate ministritega, kus arutatakse võimalikku majanduskoostööd. Kavas on sõlmida ka kahe riigi vaheline IT-alane kokkulepe.

Omaanis peab Juhan Parts avakõne rahvusvahelisel IT-konverentsil COMEX, kus Eesti on esindatud oma boksiga. Eesti IT ettevõtteid esindavad visiidil IKT ekspordiklastri partnerid Webmedia, Netgroup, Datel, Realsüsteemid ja Cybernetica.

Kahe riigi vahelise lennunduskokkuleppe kaugem eesmärk on luua lennuühendus Eesti ja Omaani vahel. Leping tagab võrdsed võimalused ettevõtjatele ning mittediskrimineerimise Euroopa Liidu aluslepingutes sätestatud põhimõtteid arvestades.

Kokkulepe annab õiguse ilma maandumiseta üle osalisriigi territooriumi lennata, teha osalisriigi territooriumil peatusi mittekaubanduslikel eesmärkidel ja õiguse teha kokkulepitud sihtpunktides peatusi reisijate pardale ja mahaminekuks ning kauba ja posti pardalevõtmiseks ja mahalaadimiseks.

Kokkulepe jõustub pärast seda, kui lepinguosalised on kirjalikult teavitanud teineteist kokkuleppe kohaldamiseks vajalike siseriiklike menetluste lõpuleviimisest. Allkirjastatud kokkulepe tuleb ratifitseerida riigikogus.