Jõks Pühajärve kooli sulgemise põhjendustest: nii tuleks ka Eesti Vabariik sulgeda

 (152)
Lastevanemate kaitsja Jõks: Pühajärve kooli sulgemiseks toodud põhjendusi edasi arendades tuleks ka Eesti Vabariik sulgeda.
Foto: Ilmar Saabas

Kümmekond Pühjajärve põhikooli lastevanemat andsid kohtusse hagi Otepää valla vastu, kuna pole nõus kooli sulgemisega. Neid hakkab kohtus esindama endine õiguskantsler Allar Jõks koos kolleegi Carri Ginteriga advokaadibüroost Sorainen.

Allar Jõksi sõnul analüüsis ta kümme aastat tagasi õiguskantslerina väikekoolide sulgemise vastavust põhiseadusele. "Leidsin siis, et ainult kokkuhoiupoliitilised argumendid ei saa õigustada kooli sulgemist. Olen samal seisukohal ka praegu. Vallavolikogu poolt kooli sulgemiseks toodud põhjendusi edasi arendades tuleks ka Eesti Vabariik sulgeda, kuivõrd väikeriigi ülalpidamine on kulukas," ütles endine õiguskantsler Jõks Delfile.

Advokaadibüoo Sorainen partneri, vandeadvokaat Carri Ginter sõnul nõustus büroo esindama Pühajärve põhikooli lapsevanemaid, kuna kodanikujulgust tuleb toetada. Ginteri arvates on tähelepanuväärne lastevanemate julgus astuda vastu vallavõimule, kes kohalikku kogukonda ärakuulamata ja läbimõtlematult sulgeb kohaliku elu keskuseks oleva kooli.

"Maakoolide sulgemine kiirendab kohaliku elu hääbumist. Koos kooliga kaob reeglina ka noorem elanikkond. Inimesed valivad elukoha tihti selle järgi, kui turvaline, mugav ja vähem kulukas on last kooli saata," ütles Ginter.

Ginteri ja Jõksi arvates ei ole omavalitsuste autonoomia piiramatu. Pühajärve põhikool on oma 90 õpilasega on maakoolide hulgas üle keskmise suurusega ning õpilaste arv on viimastel aastatele stabiliseerunud. Õppekvaliteet on hea, riigieksamite tulemused on üle vabariigi keskmise.

"Kuidas mõjub otsus õppimise ja õpetamise kvaliteedile, hariduse kättesaadavusele ja omandamise edukusele ning õppekeskkonna turvalisusele ja tervislikkusele? Millised on tagajärjed kohalikule elule tervikuna? Neid argumente vald oma otsuses analüüsinud ei ole. Otsuse taga puudub kvaliteetne analüüs. Kooli sulgemise aluseks saab olla ainult kaalutletud, mitte juhuslik otsus," rõhutasid Ginter ja Jõks.