Jõks aitas pensionäri maamaksust vabaneda

 (17)

Kohtla-Järve volikogu oli sunnitud sel nädalal õiguskantsler Allar Jõksi survel märkimisväärselt suurendama nende pensionäride hulka, kel on õigus saada maamaksuvabastust.

Kohtla-Järve volikogu kehtestas eelmise aasta oktoobris oma määrusega maamaksuvabastuse andmise ulatuse ja korra. Volikogu liige sotsiaaldemokraat Eduard Odinets pöördus seejärel õiguskantsleri poole, sest leidis, et osa volikogu määruse punkte on vastuolus maamaksuseadusega ja kahjustab suure hulga linnaelanike huve, kirjutab Põhjarannik.

Kohtla-Järve volikogu määrus lubas maamaksuvabastust ainult vanadus- ja töövõimetuspensioni saajatele, jättes sellest ilma rahva- ja toitjakaotuspensioni saajad. Lisaks sellele ei rakendatud Kohtla-Järvel maamaksuvabastust korteriomandite puhul, kuigi ka need asuvad elamumaal.

Õiguskantsler Allar Jõks leidis, et Kohtla-Järve volikogu eelistas oma määrusega mõningaid pensionisaajaid teistele, millega kaasnes nende ebavõrdne kohtlemine.

Kohtla-Järve volikogu märkis oma vastuses, et korteriomandite puhul, mis paiknevad samuti elamumaal, võib kohalik omavalitsus omanikud maamaksuvabastusest ilma jätta, ent jättis õiguskantslerile põhjendamata, miks Kohtla-Järve linnas korteriomanikke eramute omanikega võrreldes maksude maksmise seisukohast ebavõrdselt kohelda tuleb. “Kui ka haldusakti andja ise ei suuda esitada mõistlikke põhjuseid ebavõrdse kohtlemise õigustamiseks, siis ilmneb Kohtla-Järve linnavolikogu määruse põhiseadusevastasus veelgi ilmekamalt,” märkis õiguskantsler.