Jõhvi jättis Vene Erakonna valimiskomisjonist välja

 (7)
Jõhvi jättis Vene Erakonna valimiskomisjonist välja
Foto: Ilmar Saabas

Jõhvi vallasekretär Piia Lipp jättis Vene Erakonna esindajad jaoskonnakomisjonist välja, kuna erakonna taotlusele polnud õigel ajal lisatud isikute nõusolekuid.

Teistes Ida-Virumaa valdades võeti selliselt esitatud avaldused vastu ja lubati puuduvad dokumendid tuua hiljem, nurises erakonna nimel kaebuse esitanud Igor Kukolev, kirjutab Eesti Päevaleht.

Erakond esitas nimekirja tähtajaks, 20. jaanuariks, ent nõusolekud oli valmis üle andma alles 24. jaanuaril - selleks ajaks olid aga volikogu 27. jaanuari istungi materjalid juba koostatud.

Vabariigi valimiskomisjon ei näe eksimust ei Vene Erakonna ega ka vallasekretäri tegevuses.

„Seadus ei nõua, et komisjonide kandidaatide nõusolekud laekuksid koos avaldusega 45 päeva enne valimisi. Täpsustuste ja vajalike lisadokumentide esitamine võib toimuda kuni vallavolikogu istungini.
Seega oli Vene Erakonnal õigus puuduvaid dokumente hiljem esitada," ütles valimiskomisjoni õigusnõunik Arne Koitmäe.

„Kuid vallasekretäril oli selles olukorras õigus neid komisjoni kandidaatide seast välja jätta, sest ta ei pidanud õigeks juba koostatud volikogu istungi materjalide ümber tegemist."

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehe veebiküljel