Jõelähtme vallavolikogu toetas Linnamäe paisjärve muinsuskaitse alla võtmist

 (103)
LINNAMÄE HÜDROELEKTRIJAAM
Linnamäe hüdroelektrijaama paisFoto: Arno Mikkor

Jõelähtme vallavolikogu toetas neljapäeval muinsuskaitseameti ettepanekut, laiendada seni üksnes Linnamäe paisule kehtivat muinsuskaitse vööndit suurele osale paisjärvest.

„Jõelähtme valla inimesed soovivad hüdroelektrijaama ja paisjärve säilimist, mis on kujunenud nende harjumuspäraseks elukeskkonnaks,“ ütles vallavolikogu esimees Väino Haab.

Kaitsevööndi laiendamisega säilib nii Eesti ehitusajaloo ja kultuuripärandi hulka kuuluv Linnamäe hüdroelektrijaam kui ka paisjärv, sest Jägala jõge ei saa taastada lõhejõena.

Muinsuskaitseamet avaldas seisukoha, et Linnamäe paisjärv on vajalik nii paisu, muistse linnuse kui asulakoha kaitseks. Alates 2002. aastast katkematult töötanud elektrijaama lammutamine tõusis päevakorda, kui Jägala jõgi tunnistati kalakaitsjate poolt ilma valla nõusolekuta 2004. aastal lõhejõeks ning nimetati 2007. aastal Natura alaks.

Lõhejõe projekti ellu viimisel häviks üle kolme inimpõlve kestnud elukeskkond ning hindamatud muistised.

„Lisaks muinsuskaitse, sotsiaalmajanduse, kliimaneutraalsuse ning energiajulgeoleku aspektile soovib vald kaitsta järve ka põhjusel, et see kujutab endast toidulauda haruldastele nahkhiireliikidele,“ selgitas vallavanem Andrus Umboja. „Nahkhiir kuulutati 2020. aasta loomaks ja kelle suvekoloonia toitumispaiga likvideerimine Linnamäe paisjärvel oleks eriti vastutustundetu käitumine.“

Jägala jõgi on üks väheseid Eesti jõgesid, mis sobiks elupaigaks mitmetele olulistele veeliikidele nagu lõhe, harilik võldas, jõesilm, harjus, meri- ja jõeforell, hink ja paksukojaline jõekarp. Kõigi nende liikide üle-euroopaline seisundi halvenemine on seotud justnimelt neile sobilike elupaikade hävimisega. Seetõttu ongi äärmiselt oluline leida kultuuriväärtuste ja looduskaitseliste huvide vahel kompromiss ja Jägala jõe looduslikkust hoida,“ lausus Jaak Jürgenson, Keskkonnaameti Põhja regiooni juht mullu septembris.

Linnamäe hüdroelektrijaama pais tunnistati kultuurimälestiseks 2016. aasta detsembris ja kaitsevöönd ulatub paisjärvele vaid mõne meetri võrra.

Kaitsevööndi eesmärk

Linnamägi ning Linnamäe hüdroelektrijaama pais on muinsuskaitse all. Paisjärve kinnistul paikneb väärtuslik arheoloogiapärand, mistõttu on otstarbekas kehtestada kõikide lähestikku paiknevate mälestiste ja neid ümbritseva arheoloogilise kultuurkihi säilimiseks ühine kaitsevöönd.

Paisjärv ilmestab Linnamäe vanemaid asustusjärke, mil ala oli kasutusel asulakoha ning kolmest küljest veekogude poolt ümbritsetud linnusena.