Jakko Väli oleks hakanud Kingo juures tööle osalise koormuse ning 1300-eurose palgaga

 (122)
Jakko Väli minevik on kirju.
Jakko Väli minevik on kirju. Foto: Ilmar Saabas

Jakko Väli ja Kert Kingo vahel sõlmitud töölepingust selgub, et Väli plaaniti tööle võtta poole koormusega ning brutopalk oleks olnud 1300 eurot.

Kuigi Väli ja Kingo sõlmisid lepingu 18. oktoobril ning Kingo selle sama lepingu juba 19. oktoobril tühistas, oleks Väli pidanud tööd alustama 21. oktoobril. Peale selle selgub töölepingust, et Väli oleks hakanud tööle katseajata.

Ametijuhendi põhjal pidi Välil olema soovitavalt kõrgharidus ja eelnev töökogemus MKMi tegevusvaldkonnas. Lisaks nõuti talt eesti keele oskust C1 tasemel, inglise keele valdamist aga B2 tasemel. Ametijuhendiga nõuti Välilt väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, suutlikkust töötada pinge all, meeskonnatöö- ning analüüsioskust.

Töölepingu alapunktis, mis räägib töötaja kohustustest, on märgitud, et Väli oleks nõunikuna pidanud hoiduma tegudest, mis kahjustavad tööandja ehk Kert Kingo mainet.

Tööülesannetesse on märgitud vajalike analüüside koostamine, ministri välissuhtluse koordineerimine, ministri kõnede, avalike kirjutiste ja tekstide projektide loomine ning suhtlus ajakirjandusega. Nõunikule pandi kohustuseks täita tööülesanded diskreetselt, korrektselt ning operatiivselt.

Jakko Väli pidi saama endise IT- ning väliskaubandusministri Kert Kingo nõunikuks, kuid mängis ametikoha maha pärast sotsiaalmeedias edastatud räiget sõimu Evelyn Sepa suunal. Kert Kingo valetas Jakko Väli asjus ja astus eile ministrikohalt tagasi.