Jaak Allik: praegune valitsus ei tahagi midagi teha õpetaja palga ja prestiiži tõstmiseks

 (42)
Jaak Allik ja manifest
Foto: Tiit Blaat, Eesti Ekspress

Sotsiaaldemokraat Jaak Allik lausus Delfile, et valitsuse lubadus õpetaja palgasummaks 2015. aastal näib motiveerivana, aga vahepealsetel aastatel ei paista, et valitsus õpetaja ametist väga palju huvituks.

"Haridusministri poolt 2015. aastaks õpetajate keskmiseks palgaks lubatud 20% üle riigi keskmise palga oleks motiveeriv, kuid 2013. aastaks pakutud 840 eurot on isegi väiksem kui 2011.a. IV kvartali riigi keskmine teenistus 865 eurot," kinnitas Allik. "2011.aastal oli pedagoogide keskmine palk 786 eurot ja 2013. aastaks pakutud tõus - 8% - on selgelt madalama kui riigi keskmise palga n.ö loomulik tõus 2 aasta jooksul."

Alliku sõnul järeldub eelnevast, et praegune valitsus ei tahagi teha mingit kvalitatiivset hüpet õpetaja kutse ja ameti prestiiži tõstmisel

"Hariduselu reformimisel on tehtud kindlasti mõistlikumaid ja vähemmõistlikke samme. Keegi pole edasiste muudatuste vajalikkuse vastu, meie jaoks on aga ülimalt oluline, et need toimuksid asjasse puutuvate huvigruppide ja erialaühenduste reaalse kaasamise abil ja kaudu," pakkus Allik. "Haridusreformide jõuga, nagu see toimus nn.kõrgharidusreformiga, läbisurumine suurendab vaid närvilisust ning ebastabiilsust kogu sfääris. Kindlasti teeb seda ka jutt sellest, et õpetajate palgatõusuks vaja minevat raha saab leida haridussüsteemi seest, mis on lihtsalt ebapädev või demagoogiline väljaütlemine."