Isamaa soovib tõsta kaitsekulutused tõstmist 2,5 protsendini

 (216)
1. jalaväebrigaadi värsked sõdurid läbisid esimese rännaku
Kaitseväe ajateenijad. Pilt on illustratiivneFoto: Kaitseväe peastaap

Erakonna Isamaa eestseisus arutas oma viimasel koosolekul Eesti riigikaitset ja jõudis otsusele, et Eesti peab võtma eesmärgiks kaitsekulutuste suurendamise 2,5 protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), et tugevdada olemasolevat riigikaitse struktuuri ja arendada välja täiendav iseseisev sõjaline võime.

Kaitseminister Jüri Luik kommenteeris eestseisuse vastuvõetud otsust nii: “Riigikaitse on rahva elus eksistentsiaalse tähendusega, sest ilma selleta pole iseseisvust, ei ole võimalik tõsta rahva heaolu ega kaitsta eesti keelt ja kultuuri. Peab olema pime, et mitte näha Venemaast lähtuvat ohtu olukorras, kus meie naaberriik korraldab praegu 260 000 mehega õppusi ja kus toimus möödunud aastal meie piiride lähistel agressiivse iseloomuga õppuse Zapad, millest võttis osa 100 000 ohvitseri ja sõdurit.”

Isamaa eestseisuse arvates peavad Eesti riigikaitse kulutused olema sellised, et juba lähiaastatel tugevneks sõjaline võimekus, mis teeb rünnaku vastase jaoks seedimatuks ja võimaldaks tõhusalt käivitada kollektiivkaitseoperatsiooni Eesti kaitseks.

Olulise prioriteedina näeb Isamaa vajadust asuda rajama keskmaa õhutõrjet, mis on hetkel puudujääk Eesti kaitses. Õhutõrje võimaldab muuhulgas nurjata vastase õhudessante ja välistada operatsioonid, mis näeksid ette Eesti kiire hõivamise.