IRLi volikogu toetab jõulist haldusreformi

 (88)
Siim-Valmar Kiisler
Päevaleht/Pressifoto
Regionaalminister küsis koalitsioonierakondadelt homseks, 28. septembriks vastust küsimusele, kas haldusreformi läbiviimisel ollakse valmis kasutama kohalike omavalitsuste administratiivset liitmist või mitte, teatas IRLi pressiesindaja.

IRLi volikogul regionaalministri ettepaneku üle toimunud hääletusel sai see suure toetuse — üks saadik eelistas jääda erapooletuks, vastu ei olnud keegi.

Volikogu ütles oma jaatavas vastuses, et toetab ettepanekut, kuna vajadus haldusreformi järele on selgelt olemas ning ilma riikliku suunamiseta pole võimalik seda ühtsete põhimõtete ja plaani alusel korraga kogu Eesti territooriumil ellu viia.

Erakonna seisukoht on, et omavalitsuse piisav elanike arv võimaldab kujundada vajaliku tulubaasi ja parandada avalike teenuste kvaliteeti ning kättesaadavust, eriti maal. Suuremad ja tugevamad omavalitsused tasakaalustavad paremini keskvõimu ning loovad eeldused ühtlasemaks regionaalseks arenguks.

Samuti on sellised omavalitsused võimekamad taotlema ja efektiivsemalt kasutama Euroopa Liidu vahendeid, milleks on juba täna möödapääsmatult vajalik paljude omavalitsuste koostöö. Praegune nukker paratamatus on, et nõrgad vallad püsivad paljuski tänu nende kodanike teadmatusele, kes ei nõua teenuseid, mida neile omavalitsused seaduste kohaselt osutama peaks, leiavad regionaalministri parteikaaslased.

Muudatused ei saa toimuda, kui ei tunnistata tõsiasja, et seda reformi pole võimalik teostada ainult ühinemistele tuginedes, mitmetel puhkudel on möödapääsmatu liita omavalitsusi administratiivselt. See võib olla valus ja ebapopulaarne, kuid otsustama peab. IRL on veendunud, et tugeva riigi alus on tugev omavalitsus, arvab IRL.

IRL avaldab lootust, et seda seisukohta toetavad ka koalitsioonipartnerid. Sellisel juhul on võimalik lähemate kuude jooksul esitada konkreetsed ettepanekud, millisel kujul haldusreform teostada ning kokku leppida reformi ajakava. Juhul, kui koalitsioonipartneritelt selgelt jaatavat vastust ei tule, pole üleriikliku haldusreformi teostamine võimalik.