IRL on kaitsekulude suurendamiseks valmis makse tõstma või mujalt kokku tõmbama

 (69)
IRLi "rahvakogu"
IRLi "rahvakogu"Foto: Ilmar Saabas

Täna kogunes IRLi "rahvakogu", mille eesmärgiks on otsida lahendusi Eesti elu kõige olulisematele probleemidele ja välja valida IRLi peamised programmilised seisukohad 2015. aasta riigikogu valimisteks.

Ootuspäraselt oli üheks olulisemaks teemaks Eesti julgeolek ning kogunemise tarbeks koostatud IRLi "Rahvakogu töövihik nr 1" algab just selle temaatikaga.

Eesti on vastu võtnud riigikaitse arengukava kuni aastani 2022, kuid IRLi hinnangul oleks mõistlik seda täita kiirendatud tempos.

"Ukraina kriis on olemuslikult muutnud meie käsutuses olevat ajalist perspektiivi. Mitmete määrava kaaluga sõjaliste võimete puhul on kümne aasta perspektiiv liialt pikk. Kava elluviimise eeldus on
kaitse-eelarve püsimine 2% tasemel sisemajanduse kogutoodangust (SKT)," seisis töövihikus.

Juhul kui otsustakse arengukava ellu viia plaanitust kiiremini, tähendab see kaitsekulude kasvu seniselt 2% SKT-st umbes 0,5% võrra.

IRLi andmetel suudab täiendav 0,5% SKT-st Eestile 2018 aastaks anda ühe täielikult mehhaniseeritud brigaadi ja teise reservbrigaadi täieliku varustuse ja relvastuse.

"2013. aastal oli Eesti SKP 18,4 miljardit eurot. 2% sellest on ca 370 miljonit eurot ja 0,5% ca 90 miljonit eurot. See on näiteks sama palju kui kulub aastas riigimaanteede ehituseks," seisab töövihikus.

IRLi arvutuste kohaselt on 90 miljonit eurot võrdne tulumaksu (21%) või käibemaksu (20%) määra muutmisega ligikaudu 1,2 protsendi võrra.

Seotud lood:

"Juhul kui otsustame kaitsekulusid tõsta, kuid riigieelarve üldine maht ei muutu, tähendab see seda, et muude valdkondade osakaal SKT-st ja riigieelarvest väheneb," seisab töövihikus.

Reinsalu: alla 500-eurone palk tuleb vabastada tulumaksust

Veel üks idee, mis IRLi "rahvakogul" palju tähelepanu pälvis oli alla 500-euroselt sissetulekult tulumaksu kaotamine.

„Soovime maksuvaba tulu siduda inimese sissetulekuga nii, et mida väiksem on sissetulek, seda suurem on maksuvaba tulu. See on uus ja efektiivsem lähenemine võrreldes seniste maksuvaba tulu tõstmist puudutavate ettepanekutega,“ ütles IRLi esimees Urmas Reinsalu.

IRLi "rahvakogul" osales üle 350 inimese ning moodustati 36 arutelu laudkonda. Kõikide rahvakogul arutluse all olnud ideedega jätkab IRL tööd 2015. aasta riigikogu valimiste programmi raames, mis valmib käesoleva aasta hilissügiseks.

Kogunemisel pandid kõik "töövihikus" esitatud ideed ka hääletusele. Kõige suurema heakskiidu saanud teemade esikolmik on järgnev:

1. Maksuvabastuse kehtestamine madalapalgalistele: kaotada alla 500-euroselt sissetulekult tulumaks.

2. NATO liitlaste püsiv sõjaline kohalolek Eestis

3. Eesti vajab tugevaid ja iseseisvaid omavalitsusi