IRL lubab ema- ja lesepensioni

 (59)
IRL lubab ema- ja lesepensioni
Foto: Ilmar Saabas

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) lubab oma sotsiaalpoliitika programmis järgmisest aastast sisse seada emapensioni ja algatada dialoogi lesepensioni kehtestamise üle.

Seame sisse riigieelarvest makstava riikliku toetusena vähemalt kolme pensionistaaži täisaastaga võrdse pensionilisa vanaduspensioni ikka jõudnud emadele, seisab partei sotsiaalpoliitika programmis.

Nõnda peaks kahe lapse ema saama praegust keskmist vanaduspensioni arvestades pensionile minnes ühe kuu pensioni lisaks ehk kolmeteistkümnenda pensioni.

Lesepension

Eakate ühendustega soovib IRL algatada arutelu lesepensioni sisseseadmise üle, mis kompenseeriks üksikuks jäänud abielupaari liikme täiendavaid kulutusi toimetulekuks.

Lesepensioni tasutaks riikliku pensionikindlustuse vahenditest ning selle maksumus oleks kindel protsendiosa lahkunud abielupaari liikme pensioni staažiosast.

Lisaks kahele uuele pensioniliigile toetab erakond riikliku vanaduspensioni pensionikindlustuse aastakoefitsentide arvestuse muutmist selliselt, et vähemasti pooled Eesti töötegijatest saaksid pensionikindlustuse aastakoefitsendiks ühe.

Samuti soovitakse põhjendamatult kõrgete riigieelarvest makstavate eripensionide süsteemi ümberkorraldamist ning õigusvastaselt represseeritute represseerimise eest saadud pensionistaaži aastate mahaarvamist nende igakuisest maksustatavast tulust.