IRL-i naiskogu IREN toetab justiitsminister Reinsalu jätkamist

 (98)
Valitsuse pressikonverents
Justiitsminister Urmas ReinsaluFoto: Ilmar Saabas

Isamaa ja Res Publiva Liidu (IRL) naiskogu IREN toetab justiitsminister Urmas Reinsalu jätkamist ministrina.

IREN selgitas oma avalduses, et naiskogu liikmed on kursis tööga, mida minister Reinsalu on teinud naistevastase vägivalla vastu ja just sellepärast naiskogu tema jätkamist toetabki. "Teod, mida Urmas Reinsalu on teinud naistevastase vägivalla vastu seismisel, on kergelt leitavad internetis, eraldi esiletoomist väärib aastaid ootel seisnud Instanbuli konventsiooni ratifitseerimine."

"Reinsalu ei ole üheski avalduses toetanud naistevastast vägivalda, ühe ebaõnnestunud lause vastupidiseks keeramine on tänase seisuga võimendunud ebaproportsionaalseks. IREN ei nõustu opositsiooni etteheitega, justkui Reinsalu ei oleks ebaõnnestunud väljendust siiralt kahetsenud ja leiab, et opositsioon on läinud ministrile sõnade suhu panemisega selgelt liiale, tõlgendades väljaütlemist pahatahtlikult väärasse konteksti asetades," leiab naiskogu.

Käitumine, kus topeltkaristatakse lõputu avaliku hukkamõistuga, mõjub vastupidiselt loodetutele – ka naistevastase vägivalla esiletoomisele devalveerivalt.
IRL-i naiskogu IREN

"IREN avaldab suuremat muret selle üle, et täna on avalikus ruumis kujunemas olukord, kus riigi rahastuse toel tegutseva väikese grupi poolt "valitakse" välja sobilik sihtmärk, keda hakatakse hea kirjakeeleoskusega "koolikiusama". Käitumine, kus topeltkaristatakse lõputu avaliku hukkamõistuga, mõjub vastupidiselt loodetutele – ka naistevastase vägivalla esiletoomisele devalveerivalt. Teatavasti on naistevastane vägivald tihti peitkuritegu, mida agressiivse lähenemise asemel lahendatakse edukalt proportsionaalse tähelepanu, mõistmise ja adekvaatse reageerimisega," märgitakse avalduses.

Seotud lood:

IRENi pöördumises rõhutatakse, et meie ühiskond on väike, mobiilne ja seetõttu ka kergesti haavatav.

"IREN leiab, et nii väikeses ühiskonnas ei tohiks omistada ühele grupile arvajatele nii suurt tähelepanu, mis tiivustab neid võtma üha enam õigusi „koolikiusamisele avalikus ruumis“, stiilis eesmärk pühendab abinõu. Rõhutatult halvustava rünnaku osaliseks on näiteks langenud ka Eesti Naiste Ühenduse eestkõnelejana Siiri Oviir, väljendudes Aasta Ema valimistel ennast ebaõnnestunult ja hiljem öeldut selgitada püüdes," öeldakse IRENi pöördumises,

"IREN ei soovi, et selline olukord kujuneks Eesti Vabariik 100 lavastuse ümber, ammugi juubeliaasta sündmuste käigus igal järgenval juhtumil - me ei soovi kellelegi sattumist järgmiseks "avaliku koolikiusamise" objektiks," märgib naiskogu.

IRLi naiskogu leiab, et väikese Eesti kodanikud, kes on eksinud, väärivad teist võimalust. "Eriti need inimesed, kes on eksinud, oma tegu kahetsenud ning soovivad oma eluga edasi liikuda. Meid on vähe ja me peame leidma endas hingesuurust ja mõistmist oma kodanike suhtes," lisab IREN.

"IRLi naiskogu ei kiida heaks kiirustades lenduläinud sõnakasutust, ent hindab püüdu otsida karistuse kandnule õigust eluga edasi minna. Selle valguses juhib IREN tähelepanu opositsioonilise erakonna fraktsiooni juhile, kes peaks enne umbusalduse eestkõnelemist kivi viskamise asemel ise peeglisse vaatama – Ligi sõnavõtt Reinsalu umbusaldamisel devalveerib naistevastase vägivalla vastu võitlemist kõige enim ja senikaua, kui ta ei ole kahetsenud isiklikku kõnepruuki. Me mäletame väljendeid "ilusad silmad kinnise suu kohal“ ja „Kadri, ära kaaguta!"," meenutatakse avalduses.

"Loetelu, mille pärast opositsioon kiviheitmise asemel asemel peaks meelt parandama, on IRENi hinnangul nii pikk, et tuleks mõelda justiitsministri umbusaldusega ähvardamise lõpetamisele. Meenutagem või justiitsminister Rein Langi arvamusloos öeldut, et tema justiitsministriks olemise ajal keeldusid tema ja tema juhitud ministeerium tunnistamast sellist asja nagu naistevastane vägivald: https://arvamus.postimees.ee/3734949/rein-lang-uldsus-nouab-hamletit. Või fakti, et kuus aastat takistas kunagine justiitsminister aktiivselt naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise meetmete kasutuselevõttu, mil mõistet naistevastane vägivald ei tohtinud riiklikes strateegiadokumentides kasutada," lõpetab IREN oma pöördumise.