Internetis nõutakse Laine Jänese tagasiastumist

 (195)
Internetis nõutakse Laine Jänese tagasiastumist
Foto: Andres Putting

Maestro Neeme Järvi ja ERSO ümber puhkenud skandaal on pannud mitmeid inimesi nõudma kultuuriminister Laine Jänese tagasastumist. Nüüd on Jänese-vastased lisanud selliseid üleskutseid ka internetikeskkonda.

Veebilehele petitsioon.ee on üles riputatud "Kultuuriinimeste umbusaldusavaldus kultuuriministrile", kus nenditakse, et minister Jänes on oma töös läbi kukkunud ning diskrediteerib Eesti kultuuri.

"Meie, eesti kultuuri igapäevased hoidjad, kandjad ja arendajad, ei tunne enam, et praegune kultuuriminister esindaks meie ühist huvi. Pigem vastupidi: ta diskrediteerib eesti kultuuri tervikuna nii kodumaal kui rahvusvahelises plaanis, demoraliseerib selle eestvõitlejaid, solvab oma suhtumisega meie kultuuritippe ja ajab segadusse laiema kultuuriüldsuse," kirjutatakse avalduses.

Üleskutse autorid on veendunud, et vallandamised ja vaigistamised tunduvad olevat Laine Jänese standardne töömeetod, mida ta põhjendab äärmiselt üldsõnaliste avaldustega ja pooltõdedega opereerides. "Pole usutav, et eesti päritolu talendid pöörduksid tagasi Eestisse, kus neid koheldakse nagu maestro Järvit; pole usutav, et kasvaks peale uus põlvkond söakaid eesti kultuuritegijaid või mõtlejaid, kui kõige kõrgemalt tasemelt tegeldakse nende tasalülitamisega ja ministri kritiseerimine toob kaasa rohkem või vähem otsitud põhjustel vallandamise. Meenutagem muuseumidirektor Rea Rausi või ERSO direktori Andres Siitani juhtumeid."

"Konkreetselt viimase juhtumi kohta leiame, et Andres Siitani poolne ERSO finantsdistsipliini rikkumine oli paratamatult suures osas, kui isegi mitte täiesti, tingitud ERSO tegevuse ja eelarvetingimuste ümberkorraldamisest kultuuriministeeriumi käsul kahel korral viimase aasta jooksul, jättes reformid asutustega korrektselt kooskõlastamata. Tuletame ka meelde ERSO direktori tulutut püüdu tekkinud eelarveprobleemide osas kultuuriministeeriumiga ühendust saada juba kevadest alates, nagu ta oma 7. septembri avalikus kirjas märgib. Juriidilises mõttes võib Andres Siitan ehk finantsdistsipliini rikkumises ainusüüdlane olla, aga kas ka moraalselt?" küsitakse avalduses.

"Oleme sunnitud taotlema Laine Jänese tagasiastumist või eemaldamist kultuuriministri ametikohalt, kuna meie, allakirjutanud, osa eesti kultuurist, ei usalda teda enam," leiavad allakirjutanud, keda oli esmaspäeva hilisõhtuks kogunenud juba 107 inimest.

Oma toetust sellele üleskutsele saab väljendada ka Facebookis, kus on loodud grupp "Laine Jänes maha".

"Toetada Laine Jänese umbusaldamist seoses ERSO sündmustega ning toetada Andres Siitanit ja maestro Neeme Järvit. See grupp ei ole loodud niivõrd Jänese suureks laituseks, vaid olukorra pärast, kus Siitan ja Järvi on löödud risti, aga minister on jäänud puutumatuks!" kirjutatakse Facebooki grupi selgituseks.