INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Kolm põhjust, miks Tartus asuv Riia ring on Eesti kõige ohtlikum ristmik ja üks põhjus, miks Tammsaare tee on veel ohtlikum

 (171)

Eesti kõige ohtlikum ristmik asub Tartus ja selleks on Riia ringtee. Politsei selgitab, et peamisi põhjuseid, miks seal toimub enim õnnetusi, on kolm.

Eelmise nädal lõpus andis Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) teada, et juba kolmandat aastat järjest on Tartus asuv Riia ringtee Eesti kõige liiklusohtlikum ristmik, kus ka vaatamata eriolukorrale liiklusõnnetuste arv ei olnud vähenenud. Ent miks?

LKF-i kahjuennetuse valdkonna juht Külli Reimets selgitab, et Riia ringile koondub nii kohalik liiklus Tartust kui transiitliiklus Põhja-Eesti ja Kagu-Eesti suunal.

Möödunud aastal olid Riia ringi liiklusõnnetustest 63 protsenti tagant otsasõidud ning viiendik oli kokkupõrkeid ristuval teel liiklejaga ehk teisisõnu eirati teise sõiduki eesõigust.

„Nii tagant otsasõitude kui eesõiguse eiramise suur osakaal viitab sellele, et ristmikul on probleeme läbilaskevõimega. Eesti ristmikel keskmiselt oli mullu tagant otsasõite 47 protsenti, kokkupõrked ristuval teel liiklejaga 17 protsenti ja õnnetusi reastumisel 16 protsenti,“ selgitas Reimets.

Tartu politseijaoskonna üleminspektor Taivo Rosi sõnul on ringristmikud liiklejatele üks suuremaid peavalusid. "Ringristmikel tihti ei osata liigelda. Riia ring Tartus oma suure liiklustihedusega ning sagedaste plekimõlkimistega on selle tõestuseks," sõnab ta.

Õnneks on valdav enamus sel ringil juhtuvatest õnnetustest just nimelt plekimõlkimised ning raskete tagajärgedega õnnetusi juhtub seal harva.

Kolm põhilist probleemi

Riia ringil on probleemiks tähelepanematus. "Selle pärast toimuvad seal tagant otsasõidud, ringristmikule sõites ei varuta piisavalt aega, vaid nõelutakse kiirendusega teistele sõidukitele ette. Samuti on probleeme reastumisega, ei jälgita märke, et millisest reast ja kuhu on lubatud maha pöörata," kommenteerib Rosi.

Ringtee ehitus on taoline, et sinna saab siseneda suurima lubatud kiirusega ja erilisi takistusi ületamata. See on ka Rosi sõnul peamine põhjus, miks üks auto ringil teisele tagant sisse sõidab.

Veel lisab ta, et Tallinna suunalt ja Tartu kesklinna poolt ringile lähenedes on vahetult enne ringteed ka ülekäigurada, mis tõenäoliselt võtab juhtidelt osa tähelepanust."Kui nüüd keskmise sõidukijuhi vaatenurgast selgitada, siis pöörates tähelepanu kergliiklejatele ja samaaegselt jälgida ringteel olevat liiklust võibki ees sõitev auto jääda kahe silma vahele ning tagant otsasõidu situatsioon on kiire tulema," sõnab Rosi.

Ringteel eesõigust omavale sõidukile ettesõitmise näol on politseiniku hinnangul probleemiks ringile sisenemise liialt suur sõidukiirus. "Kuna Riia ring oma suuruselt võimaldab võrdlemisi mugavalt läbida ringi ka piirkiirusele läheneva hooga võib teeandmise kohustusega juht valesti hinnata ringil liikuva sõiduki kiirust. Ekslikult arvatakse, et jõutakse nii-öelda läbi lipsata, et oma teekond sellel ringil peatumata ning teed andmata läbida," kommenteerib Rosi ja lisab: "Paraku näitab aga statistika, et tihti lõpevad need läbilipsamised plekimõlkimisega."

Kolmas probleem on reavahetused ringil. Politsei on õnnetuste üksikasju uurides selgeks saanud, et osad juhid sõidavad lihasmälu või harjumuse järgi ning ei juhindu liikluskorraldusvahendist "sõidu rajad, sõidu suunad". Tulemus: eiratakse väljasõidul kohustava liiklusmärgi nõudeid. "Kui liikluskorraldusvahend suunab ringilt maha, tuleb ka viimase nõudeid täita, et vältida sisemiselt rajalt reastuvate sõidukitega tekkivaid konflikte," sõnab Rosi. Kokkuvõtteks soovitab ta ringteele sisenedes vähendada kiirust, hoida mõtted liikluses, käed roolil ja olla valmis ootamatutele olukordadele reageerima.

Tammsaare tee on veel ohtlikum

Riia ringi õnnetuste arv oli LKF-i andmeil aastaga 127 ning seega esimene Eestis. Teine, kolmas ja neljas koht aga kuulusid kõik Tammsaare teel paiknevatele ristmikutele.

"Kogu Tammsaare tee tänava õnnetuste arv ei ole viimasel ajal kasvanud, aga õnnetused on sagenenud kahel ristmikul: ja A. H. Tammsaare tee - Ehitajate tee ja A. H. Tammsaare tee - Rahumäe tee – Tondi. Samuti Järvevana tee raudteeülesõidul," tõdeb Ülli Reimets.

Eesti viis kõige ohtlikumat ristmikku on toodud tabelis.

Ristmik Juhtumite arv Kahjunõuete summa (€)
Riia ring Tartus 127 192958
A. H. Tammsaare tee - Rahumäe tee - Tondi 126 173215

Järvevana tee - Pärnu mnt - A. H. Tammsaare tee

97 334524
A. H. Tammsaare tee - Sõpruse pst 97 122033
Ülemiste 95 158794

Kui Tammsaare kolme kõige ohtlikuma risti õnnetused kokku liita, siis on neid 320, mida on ligi kaks ja pool korda rohkem, kui Riia ristmiku toimunud õnnetusi. Samas on õnnetuste koguarv Tammsaare teel viimase kolme aastaga vähenenud. Eelmisel aastal oli see arv vastavalt 458, 2018. aastal 497 ja 2017. aastal 520.