Integratsiooni sihtasutus käivitas rahvuskultuuriseltside projektikonkursi

 (4)

Konkursi erinevate alateemade koondeelarve jääb natukene alla ühe miljoni krooni ning vastab riikliku integratsiooniprogrammi eelarvele ja eesmärkidele, teatas sihtasutuse juhataja Mati Luik BNS-ile.

Tema sõnul tõstis nõukogu esimees, rahvastikuminister Katrin Saks esile rahvuskultuuriseltside koostöö arendamise tähtsuse, mis saab olema üheks projektikonkursi teemaks.

Nõukogu otsustas samuti toetada Eestit tutvustavale projektikonkursile "Estica" laekunud töödest kümmet kogusummas 300.000 krooni.

Toetatud projektid on suunatud eelkõige mitte-eestlaste teadmiste laiendamisele Eestist, Eesti ajaloost ja kultuurist, lausus Luik.

Sihtasutuse nõukogu tutvus ka märtsis teostatud Eesti rahvussuhete seireuuringu esialgsete tulemustega. Nõukogu liikme Marju Lauristini sõnul väärivad selle ja jätkuvalt teostatava integratsioonitemaatika meediamonitooringu tulemused kindlasti võrdlemist ja seejärel avalikku esitlust.

Luige sõnul peaksid andmed esitlusküpseks saama mais.