Insenerid: Tallinna tuiksoonele kerkiv Väo ristmik on ohtlik

 (55)
avarii
Foto: Veiko Vares

Kaks kogenud teedeinseneri esitasid vastuväite Tallinna tuiksoonele kerkiva Väo liiklussõlme detailplaneeringule, kuna peavad lahendust ohtlikuks.

Väo liiklussõlm on üks Eesti olulisemaid, moodustades osa Tallinna ringteest ja omades suurt raskeveokite koormust. Olukord, kus teedeinsenerid planeeringule vastuväite esitavad, on Eesti praktikas erandlik ja viitab probleemi tõsidusele. Vastuväite esitasid Ramboll Eesti projekteerimisosakonna juht Raul Vibo ja vanemkonsultant Ain Kendra, kes ise ega tööandja kaudu pole Väo liiklussõlmega kuidagi seotud.

Vibo ja Kendra tõid oma vastuväites välja, et detailplaneeringus on eksitud põhimõtte vastu tagada liiklemise sujuvus ja liikluskeskkonna üheselt arusaadavus liiklejatele. Detailplaneeringu liiklusskeemis on ristmiku rampidele lisatud mahasõidud Olerexi tankla kinnistule. Selline skeem on vaidlustajate hinnagul ohtlik. „On läbinähtav, et liiklusskeem on koostatud kitsastest ärihuvidest lähtuvalt, seades ohtu kõik teekasutajad," seisab vastuväites.

„Kokkuvõttes on detailplaneeringu antud kujul kehtestamine karjuvas vastuolus paljude ühiskonnaliikmete vajaduste ja huvidega ning säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimustega," andsid teedeinsenerid oma vastuväites hävitava hinnangu. Tallinna linnaplaneerimise amet vastab teedeinseneride esitatud vastuväitele hiljemalt 10. septembriks. Suure tõenäosusega surutakse planeering oluliste muudatusteta läbi, kuna Euroopa Liidu vahenditest rahastatava ristmiku rajamisega ollakse tõsises ajahädas.

Loe edasi Äripäevast!