Inimõiguslased noomivad politseid

 (131)
Tõnismäe
Foto: DELFI

Helsingi Rahvusvaheline Inimõiguste Föderatsioon (IHF) süüdistab Eesti politseid brutaalses käitumises 26. aprillil ning võime siinsete venelaste diskrimineerimises. Peaminister Andrus Ansipi sõnul on süüdistused alusetud.

IHF kutsus Eesti võime üles uurima põhjalikult ja erapooletult süüdistusi eesti politsei vastu ning kindlustama, et edasiste rahutustega tegeletaks rahvusvahelistele standarditele vastavalt.

Eesti politseid süüdistatakse brutaalses tegutsemise 26. aprillil alanud rahutuste ajal, mil kahe öö vältel olid peamiselt vene keelt kõnelevad noored konfliktis politseiga, rüüstasid poode ja vandaalitsesid linnas. Politsei vastas erivahendite, pisargaasi ja veekahurite kasutamisega ning arreteeris umbes 1000 inimest. 28.-29. aprillil levisid protestid peamiselt venekeelsetesse Kirde-Eesti linnadesse.

Meedia teadete ja IHF’ile laekunud raportite kohaselt olevat politsei kasutanud mõningatel juhtudel mässust osavõtnu vastu ebaproportsionaalselt suurt jõudu. Mõnda protestijat peksti kumminuiadega ning nendega käidi Tallinna sadamasse rajatud ajutises kinnipidamisasutuses halvasti ümber.

Mõned politsei brutaalsuse näited olevat dokumenteeritud ka telesaadetes ja mobiiltelefonide ülesvõtteis.

IHF’i sõnul lasub politseil kohustus mitte kasutada jõudu, kui selleks puudub range vajadus ja teha seda vaid oma kohustuste täitmiseks vajalikus mahus. Jõudu tohib kasutada, vaid siis, kui muud vahendid osutuvad ebatõhusaks. Julm, ebainimlik või alandav kohtlemine on rahvusvaheliste seadustega keelatud igal ajal.

IHF noomib Eestit ka venekeelse elanikkonna diskrimineerimise ja igapäevaelust kõrvale jätmise pärast.

Peaminister Andrus Ansip viitas, et inimõiguslased on asjast valesti aru saanud. Kedagi ei diskrimineerita ja kui inimestel on kaebusi politsei käitumise osas, siis saavad nad pöörduda kohtu poole.

 Vaata videot
Video vaatamiseks pead omale installeerima Flash Player 8 playeri, mille allalaadimiseks vajuta siia.