Inimõiguslased kritiseerisid keeleseadust

 (233)
Keeletramm
ETA FOTO

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International kritiseeris peaminister Andrus Ansipile saadetud kirjas märtsis jõustuvaid keeleseaduse muudatusi ja nimetas keeleinspektsiooni repressiivseks organiks.

Amnesty Internationali peasekretär Irene Khan teatas, et keeleseaduse muudatused tähendavad keelevähemuste muutumist tööturul veelgi tõrjutumaks, vahendab Postimees.

Amnesty International tsiteeris üht Tallinna taksojuhti, kes väitis, et kaotas keeleoskamatuse tõttu oma töö. Taksojuhi väitel ei saagi ta eesti keelt õppida, sest kursused on väga kallid.

Amnestiy International kutsus oma kirjas Eesti valitsust üles vaatama üle keeleseaduse muudatused ja suhtuma keelelisse integratsiooni konstruktiivsemalt.

Refereeritud artikli täistekst Postimees Online’s

Riigikogu võttis veebruari alguses vastu keeleseaduse muudatused, mis annavad keeleinspektsioonile seadusliku õiguse teha riiklikku järelevalvet.

Uus seadus annab aluse võtta ära vanad, tegelikkusele mittevastavad keeletunnistused ja nõuda uue eksami sooritamist.

Uue seadusega saab keeleinspektsioon menetleda ka kaebusi ametnike vastu, kellega ei ole ametiasutuses võimalik eesti keeles asju ajada, sest seaduse järgi peab asjaajamine toimuma riigikeeles.

Seadusega saab inspektsioon ettekirjutuse täitmise tagamiseks ka kuni 10 000 krooni suuruse sunniraha kasutamise õiguse.