Inglise keel Eesti riigikeeleks?

 (399)
Welcome to Estonia
Äripäev

Kui mõttekas on arendada globaliseerivas maailmas eesti keelt? Vahest oleks targem ingliskeelne maailm tingimusteta omaks võtta, arutleb keelehuviline Jüri Valge.

Valge tõdeb Postimehe arvamusveerul iroonilise alatooniga kirjutises, et praegusest 5000–7000 keelest on saja aasta pärast ainult umbes 400 alles. Alles jäävad suured ning väga väikesed keeled, mille arenguks loob tingimused Euroopa regionaal- või vähemuskeelte harta. „Eesti kirjakeel ei kuulu ei suurte ega väikeste hulka ning seetõttu tuleb tõsiselt kaaluda selle arendamise otstarbekust.”

„Ühtegi majanduslikku argumenti (lisaks selgesti mõõdetavate eduindikaatorite puudumisele) ei näi selleks igatahes olevat ning lisaks tõotavad asjatust raharaiskamisest loobumisega kaasnevad poliitilised ja lausa maailmakultuurilised boonused tulu, mille kõrval jonnakas eestikeelsuse nõudmine tundub vähemalt naljakas,” lisab autor.

Valge sõnul võiks juba järgmisest õppeaastast alustada üleminekut üleriigilisele inglise õppekeelele.

Koos inglise keele omaksvõtuga tõuseks eestlaste konkurentsivõime maailmas ja vabaneks suur hulk raha, mida seni kulutatud integratsioonile, seaduste tõlkimisele ja keeleuurimisele.

Eesti keelt võiks olla koolides lapsevanema loal vaid tund nädalas. „Mingil määral peaks eesti keelt õpetama neile, kes vanade tekstide lugemisega kokku puutuvad,” nendib autor.

„Kuna eesti keele turuväärtus on eeldatavalt madal (maailma tuhandete kõrgkoolide hulgas õpetatakse seda vaid poolesajas), on meile kõigile kasulik ülemaailmselt pruugitavale riigikeelele siirdumine,” kirjutab Valge ja lisab, et kakskeelsus oleks liialt koormav.

„Riigi sees väheneks rahulolematus ja suureneks poliitiline stabiilsus, sest oleks võimalik likvideerida keeleinspektsioon ning suureestlasi ei saaks enam väiksemate ahistamises süüdistada,” nendib ta.

Välispoliitilised plussid aga oleksid tema sõnul mõõtmatud. „Kui seni on meil olnud kama, laulev revolutsioon, tiigrihüpe ja tulumaksusüsteem, siis nüüd oleksime riik, mis esimesena täielikult kõrvaldab olulise takistuse tööjõu vabalt liikumiselt, kohaliku keele.”

Valge soovitab veel Kalevipoja seiklused asendada Potteri omadega asendada ja kaaluda Kristjan Jaagu, Reimani, Tõnissoni ja teiste taoliste mälestussammaste koondamist kilplaste parki.