INFOSULG MEEDIAMAJAS | ERR-i töötaja: meile ei selgitata ega põhjendata midagi, lihtsalt öeldi, et saame endale head juhid

 (141)
INFOSULG MEEDIAMAJAS | ERR-i töötaja: meile ei selgitata ega põhjendata midagi, lihtsalt öeldi, et saame endale head juhid
Kollaaž: Erik Roose, Anvar Samost, Kadri Hinrikus ja Liisu LassEkspress Meedia

Eile selgus, et ERR-ist sai koondamisteate pikaaegne armastatud uudisteankur Kadri Hinrikus. Uudis lõi pahviks ka ringhäälingu enda töötajad, kellest paljud asjast meedia vahendusel teada said. Hinrikuse koondamine on aga jäämäe tipp ERR-i uue juhtkonnaga kaasa tulnud probleemidest.

Delfi toimetusega suhelnud ERRi töötaja (nimi toimetusele teada) rääkis, et kui ringhäälingus juhtival positsioonil olevad isikud üritavad asutuses olevat konflikti välja viia sõnumiga, et töötajad on vastu igasugustele uuendustele, siis tegelikkus on vastupidine.

"Oleme seda meelt, et meedia peab tänasel päeval uuenema, aga see, millisest otsast on seda tehtud, on meie jaoks täiesti arusaamatu. Eelkõige sellepärast, et kõik on meiega läbi arutamata," ütles töötaja. Tema sõnul on absurdne olukord, kus töötajad saavad siseasjadest teada meedia vahendusel.

Meediamaja tülide alustalaks on seega kommunikatsioonivaegus. Töötajatele ei põhjendata uute juhtide tulekut, ei selgitata nende plaane ega toimu ka mingeid läbirääkimisi. ERRi juht Erik Roose põhjendas säärast käitumist tänases Postimehes: "Meie töötame nagu ettevõte, mitte nagu kooperatiiv, kus kõigil töötajail aktsiad ja hääleõigus."

Seotud lood:

Roose alustas ERRi juhtimist juunis. Varem, Margus Allikmaa juhitud ERRis aga olevat toimetuste liikmetel samuti sõnaõigus olnud.

Roose korraldas sügisel ringhäälingu struktuuris suuremad ümberkorraldused. Ühendati uudiste- ja sporditoimetus, mida sai juhtima varem portaali juhatajana töötanud Anvar Samost. Portaali läks nüüd aga vedama varem uudistetoimetust juhatanud Urmet Kook. Teleuudiseid juhib varem hommikusi uudiseid lugenud ja raadiouudiseid toimetanud Liisu Lass.

Üks probleem ongi seotud portaali ja teleuudiste vahel. Mitte, et toimetused omavahel tülis oleksid, aga juhtkond ei taju väidetavalt nende toimetuste erisust ja nende tehnilised teadmised ei ole reaalsusega korrelatsioonis, mistõttu peavad toimetused tihti oma ressursse jaotama, mis omakorda suurendab mõndade inimeste koormust, kuid eelkõige kannatab tehniline võimekus.

Üheks töötajatele arusaamatuks näiteks on veel tuua Toomas Sildami töökoht uudistetoimetuses. Sildam alustas oktoobrist tööd ERRis "vaba toimetajana", kuid kaastöötajad seda ametikohta defineerida ei oska.

Samost ütles septembri lõpus kõnealuse fiktiivsena näiva ameti kohta, et Sildam hakkab tegelema kolleegide nõustamisega ning panustab uudistetoimetuse projektidesse autorina. ERRi töötajate nimekirjas on ametikohaks märgitud aga "poliitikatoimetaja"."Pole siiamaani aru saanud, millega ta tegeleb," räägib üks töötaja juba kolmandat nädalat ametis olevast Sildamist.

Küsimused uudistetoimetuse värske juhtkonna osas on õhku kerkinud juba ammu, kuid seni on üritatud neile omakeskis vastus leida. "Lootsime ja palusime, et keegi räägiks, mis plaanid uuel juhatusel on. Küsisime ka, kuidas me oma tööülesandeid jagame, kes kelle pädevusse kuulub, sest juhte on meil nüüd palju," ütleb probleemile lähedal seisev isik. Keegi aga neile vastanud ei ole. "Lihtsalt öeldi, et saime endale head unikaalased juhid."

Veel proovitakse juhtkonnaga kompromissile saada, kuid kui kõrgemalt ei taheta probleemi lahendada, võib Hinrikusele järgneda vabatahtlikult teisigi ajakirjanikke.

Delfiga suhelnud töötaja loodab, et ka ERRi nõukogu on asjaga kursis, peab toimuvat probleemseks ja esitab juhtkonnale küsimusi. Nõukogu Esimees Rein Veidemann aga ütles Delfile, et sisuliste otsuste osas on juhtkonnal vabad käed ja personaalküsimusi nõukogu ei aruta. "Nõukogul saavad hinnangud ja suhtumised tekkida siis, kui juhatus selle probleemi ringhäälingu nõukogusse toob," ütles Veidemann.

Ringhäälingu nõukogu liige Viktoria Ladõnskaja aga ütles, et ERRi olukord tekitab küsimusi ja juhatuselt tuleb küsida, kuidas ja miks on juhtunud.