India ülikoolid hakkavad IT-tudengeid Eestisse saatma

 (45)
Mainori kõrgkool
Mainori kõrgkoolFoto: Oliver Tsupsman

Ettevõtluskõrgkool Mainor sõlmis koostöölepingud kolme suure India ülikooliga, et lihtsustada India üliõpilaste Eestisse õppima tulekut, eesti keele õppimist ja kohalikku IT-sektorisse tööle jäämist.

Eesti suurima erakõrgkooli, Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuhi Kristjan Oadi sõnul hõlmavad koostöölepingud õppekavade võrdlust, vastastikku sarnase õppe tunnustamist, üliõpilaste ja õppejõudude vahetust ning teaduskoostööd.

India üliõpilastel on võimalik arvestada Eesti õppeainete sisule ja tasemele vastavat varasemat õpet, et vältida kordamist ja läbida õpe Eestis kiiremini. „Õpetame Eestis neid aineid, mida Indias pole praegu võimalik õppida. Näiteks eesti keelt ja spetsiifilisemaid tarkvaraarenduse või arvutimängude disaini aineid. Samal ajal viime üliõpilasi juba kokku Eesti tööandjatega, kes selliste oskustega inimesi otsivad,” ütles Oad.

“Igal aastal läheb kümneid tuhandeid hea haridusega India noori õppima ja tööle USAsse. India talendid ongi USA idufirmade edu üheks aluseks ning Indiast on pärit näiteks nii Google’i kui Microsofti juhid. Kui tahame olla Euroopa Silicon Valley, ei saa me lubada ameeriklastel kõiki teravaid pliiatseid endale meelitada. Uus koostööprogramm teeb India tudengitele Eestisse õppima tulemise lihtsamaks ja integreerib neid juba õppe ajal ühiskonda,” ütles Kristjan Oad.

Esialgu on Ettevõtluskõrgkooli Mainor partneriteks Indias ülikoolid Chitkara University, Lovely Professional University ning Graphic Era University, kus õpib kokku üle 60 000 üliõpilase. “Kui koostöö sujub, on plaanis India partneriteringi laiendada. Esimestel aastatel tuleb partnerülikoolidest meile ilmselt mõni, kõige enam paarkümmend üliõpilast. Pikemas plaanis võiks sellise mudeli kaudu aastas lisanduda Eesti tööturule paarsada Indiast pärit, Eestis hästi kohanenud ja eesti keelt valdavat tippspetsialisti,” rääkis Oad ja lisas, et Eesti kõrgkoolide tegevus Indias ning siin õppivate Indiast pärit üliõpilaste arv on aasta-aastalt kasvanud.

Eesti suursaadiku Indias, Riho Kruuvi sõnul on India Eesti kõrgkoolide jaoks suure potentsiaaliga turg, sest rohkem kui miljardi elanikuga riigis on palju noori inimesi ja Eesti haridus annab neile tiheda konkurentsiga tööturul eelise.

"India üliõpilasi iseloomustab hea inglise keele oskus, samuti ka valmidus õppida muid keeli nagu eesti keel. Meeldiv on näha, et Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja ka teised Eesti kõrgkoolid on leidnud endale Indiast head koostööpartnerid. Eestit teatakse Indias meie e-riigi ja digitaalse arengu kõrge taseme poolest. IT-alal on võimalik rohkem koostööd teha nii Eesti ja India kõrgkoolide kui ka ettevõtete vahel,” kommenteeris Kruuv.

Ettevõtluskõrgkool Mainor osaleb ainsa Eesti kõrgkoolina ka ettevõtja Peter Vesterbacka loodud initsiatiivis EduNation. EduNation ühendab Soome ja Eesti kõrgkoole, et meelitada ühiselt siia regiooni helgeid päid ennekõike Aasiast. “Fakt on see, et Hong Kongist või Mumbaist vaadates on Eesti ja Soome üks regioon. Erinevused majanduses, kultuuris ja isegi keeles on väiksemad kui kahe India osariigi vahel. Globaalses rebimises talentide nimel tuleb soomlastega seljad kokku panna, muidu jääme ääremaaks,” ütles Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht.