Imre Sooäär kooseluseaduse rakendusakti arutamisest: siiras tänu Keskerakonnale, Vabaerakonnale ja EKRE-le!

 (48)
Imre Sooäär kooseluseaduse rakendusakti arutamisest: siiras tänu Keskerakonnale, Vabaerakonnale ja EKRE-le!
Foto: Tanel Meos

Riigikogu õiguskomisjon toetas üksmeelselt õiguskantsleri ettepanekut viia välismaalaste seadus põhiseadusega kooskõlla, tagades samasooliste kooselupaaride võrdne kohtlemine. Komsjoni liige Imre Sooäär (RE) avaldas selle üle heameelt ning tänas asjaliku arutelu eest lisaks koalitsioonipartneritele ka Keskerakonda, Vabaerakonda ja EKRE-t.

"Head uudised! Riigikogu õiguskomisjon toetas äsja hääletusel üksmeelselt õiguskantsler Ülle Madise põhjalikult argumenteeritud ettepanekut kõrvaldada välismaalaste seaduses vastuolu EV põhiseadusega ja tagada ka samasoolistele kooselupartneritele õigus elada Eestis, kui üks partneritest on välismaalane. Ükski erakond ei hääletanud võrdse kohtlemise vastu. Siiras tänu lisaks koalitsioonipartneritele ka Keskerakonnale, Vabaerakonnale ja EKRE-le! Oli asjalik arutelu. KOOS, rahulikult ja ilma liigsete emotsioonideta on võimalik Eestile mõistlikke lahendusi leida!" teatas Sooäär.

Õiguskantsleri ettepaneku sisuks on samasooliste kooselupaaride võrdne kohtlemine abielus elavate paaridega. „Inimeste võrdse kohtlemise põhimõte kooselu võimaldamisel on sees nii Eesti Vabariigi põhiseaduses kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, mistõttu Eesti riik peab siin kindlasti leidma lahenduse, et samasoolisi kooselupaare ei diskrimineeritaks,“ ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof riigikogu pressiteenistuse teatel.

Seotud lood:

Õiguskantsleri ettepanekut arutas ka põhiseaduskomisjon, kuid ei langetanud täna otsust ning jätkab sel teemal arutelu ülejärgmisel nädalal. Põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ütles, et komisjon soovib saada politsei- ja piirivalveametilt täpsemat infot selle kohta, kuidas hakkaks amet vastava elamisloa taotlemise korral tuvastama partnerite faktilist kooselu.

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on välismaalaste seaduse § 118 vastuolus põhiseaduse §-dega 12, 26 ja 27. Täna on olukord, kus väljaspool sisserännukvooti saab elamisloa anda Eestis elavale Euroopa Liidu (EL) kodaniku samasoolisele kooselupartnerile, kellel ei ole EL kodakondsust. Seda aga üksnes juhul, kui kolmanda riigi kodaniku soovib kooselu eesmärgil Eestisse tuua Eesti kodanikuks mitteolev EL kodanik, või kui Eesti kodanik on varem elanud mõnes teises EL riigis.
Taoline olukord asetab Eestis elavad Eesti kodanikud põhiseadusvastaselt halvemasse olukorda võrreldes Eestis elavate teiste EL riikide kodanike ja teistes EL riikides elanud Eesti kodanikega. See ei ole kooskõlas Eesti põhiseadusega.

Õiguskantsler rõhutas, et võimalik seadusmuudatus peaks jätma õiguse faktilist partnerlussuhet hinnata Eesti riigile nii nagu seda juba praegu tehakse fiktiivsete abielude ja fiktiivsete partnerlussuhete hindamisel.

Millal õiguskantsleri ettepanek tuleb arutamisele riigikogu istungil, ei ole veel otsustatud.