Ilvese ajal on presidendi usaldusväärsus langenud rekordmadalale

 (516)
Toomas Hendrik Ilves
Toomas Hendrik IlvesFoto: Andres Putting

President Toomas Hendrik Ilvese ajal on presidendiinstitutsiooni usaldusväärsus langenud viimase 12 aasta kõige madalamale tasemele.

Kaitseministeerium on aastast 2001 tellinud riigikaitse teemalisi avaliku arvamuse küsitlusi, kus on alati küsitud ka institutsioonide usaldusväärsuse kohta.

Tulemustest selgub, et kui lahutada presidendi usaldajatest tema mitte usaldajate protsent, on presidendi usaldusväärsus langenud enneolematult madalale.

Kui vaadata natuke lähemalt, siis selgub, et Toomas Hendrik Ilvese puhul pole probleemiks isegi mitte niivõrd tema vähene usaldajate protsent, vaid see, et varasematest presidentidest oluliselt enam on neid eesti inimesi, kes ei usalda teda.

Kõige esimene küsitlus tehti veel ajal, kui president oli Lennart Meri. Tema usaldajaid oli 47 protsendi võrra rohkem kui mitteusaldajaid. Merile järgnenud Arnold Rüütel oli ülekaalukalt kõige usaldusväärsem president, kuigi tema usaldusväärsus langes natuke tema ametiaja lõpu poole.

Toomas Hendrik Ilves päris presidendiametit üle võttes ka Rüütli kõrge usaldusväärsuse. Majanduskriisi ajal hakkas tema usaldusväärsus aga langema ja alates aastast 2010 on igal aastal langenud tema usaldajate ja tõusnud tema mitteusaldajate protsenti, mistõttu selle aasta märtsis tehtud uuringu ajal oli Ilvese usaldajaid mitteusaldajatest vaid 21 protsendi võrra rohkem. Tegemist on rekordiga, sest viimase 12 aasta jooksul pole Eestis kunagi olnud presidendil nii palju tema mitteusaldajaid ja nii vähe tema usaldajaid.