Ilves õpetajatele: teete rohkem, kui teilt nõutakse

 (5)
Ilves õpetajatele: teete rohkem, kui teilt nõutakse
Foto: Toomas Volmer

President Toomas Hendrik Ilves andis täna Kadriorus üle selle aasta hariduspreemiad, mille pälvisid Leili Sägi Pärnu Vene gümnaasiumist, Villu Baumann Haapsalu Sanatoorsest Internaatkoolist ning Maia Lilje Georg Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist.

Presidendi reaalteaduste eripreemia läks Allar-Reinhold Veelmaale Loo keskkoolist, teatas presidendi kantselei.

“Olen ise olnud õpetaja ja tean, et iseenda ning teadmiste jagamise oskus ei ole lihtne. Tundsin taas seda ärevat tunnet eile Tallinna Reaalkooli tundi andma minnes,” sõnas president Ilves. “Tundide ettevalmistamine ja andmine nõuab palju energiat ning järjekindlat tööd. Pidevat enesetäiendamist, sest sinu vastas istuvad uudishimulikud noored, kellel on palju küsimusi ning kes vajavad juhendamist.”

Eesti riigipea rõhutas, et õpetaja peab olema õpilastes huvi ärataja ja nende suunaja. “Ta peab innustama õpilasi haridusteel edasi minema ja vastuseid otsima. Sest ilma selleta võib mõni anne kaotsi minna, mõni talent känguda või mõni asi sündimata jääda,” märkis president Ilves.

“Teie kõik õpetate lisaks põhitööle oma kolleege ja kaasmaalasi. Teete rohkem, kui teilt nõutakse ning kujundate seeläbi Eesti nägu. Seega olete teie need, kelle tööst kasvab järgmiste sajandite Eesti. Seetõttu on head õpetajad Eesti üks suuremaid väärtusi,” lisas president Ilves.

Leili Sägi õpetab eesti keelt ja kirjandust Pärnu Vene gümnaasiumis. Lisaks sellele on ta Pärnu linna eesti keele kui teise keele aineühenduse juht, eesti keele kui teise keele õpetajate liidu aseesimees ja pedagoogide atesteerimiskomisjoni ekspert. Leili Sägi on osalenud riikliku õppekava võõrkeelte valdkonna eesti keele kui teise keele ja eesti kirjanduse arendusrühmas, koostanud eesti kirjanduse kursuse vene õppekeelega gümnaasiumile, metoodilisi materjale ja avaldanud artikleid. Nii eesti kui vene õppekeelega koolide õpetajad tunnustavad Leili Sägi tegemisi, mis lihtsustavad nende igapäevast tööd.

Villu Baumann on Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja. Igapäevaselt töötab Villu Baumann erivajadustega lastega, mis nõuab teistsugust tööle lähenemist, et õpe oleks lastele jõukohane, arendav, teraapiline ja loov. Villu Baumann on aktiivne oma ainevaldkonnas väljapool kooli, olles nii Eesti Tööõpetajate Seltsi kui üleriigilise töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekomisjoni liige. Villu Baumann on aastaid juhendanud ka Haapsalu huvikeskuses tegutsevat käsitööringi.

Maia Lilje on Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli muusikajaloo õpetaja. Ta on osalenud muusikakoolide koostööprogrammides, teadustööde juhendamisel, kaasa löönud kutsestandardi ja õppekavade arendusgruppides. Lisaks juhendab Maia Lilje juba aastaid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia praktikaid. Laiem avalikkus teab teda aga Eesti Raadio Klassikaraadiost. Ka on ta koostanud, toimetanud, retsenseerinud ja tõlkinud muusikakirjutisi.

Presidendi reaalteaduste eripreemia pälvis Loo keskkooli matemaatikaõpetaja Allar-Reinhold Veelmaa. Veelmaa on läbi aegade õpetanud lisaks matemaatikale ka füüsikat ja infotehnoloogiat. Ta on koostanud ja olnud kaasautor paljudele õppematerjalidele nii põhikoolis kui gümnaasiumis, koostanud e-õppematerjale, avaldanud palju erialaseid artikleid ja olnud kaasategev Tiigrihüppe programmis.

Presidendi hariduspreemiat anti välja juba üheksas kord. Preemiat rahastab Sampo Pank. Preemiad jagunesid tänavu järgmiselt: Leili Sägi 75 000 krooni, Villu Baumann 55 000 krooni ja Maia Lilje 45 000 krooni. Reaalteaduste eripreemiat, mida rahastab Skype Eesti, anti välja teistkordselt ning selleks on 60 000 krooni.

Foto: Kultuurirahastu hariduspreemiate üleandmine Kadriorus 14. oktoobril 2010. Vasakult: Villu Baumann Haapsalu Sanatoorsest Internaatkoolist, Skype Eesti esindaja Andres Kütt, Leili Sägi Pärnu Vene gümnaasiumist, Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, Sampo Panga tegevjuht Aivar Rehe, Maia Lilje Georg Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist ja Allar-Reinhold Veelmaale Loo keskkoolist.