Ilves annab täna üle selle aasta hariduspreemiad

 (3)
Toomas Hendrik Ilves
Foto: Ester Vaitmaa

Presidendi tänavused hariduspreemiad pälvisid Leili Sägi (Pärnu Vene gümnaasium), Villu Baumann (Haapsalu Sanatoorne Internaatkool) ja Maia Lilje (G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool). Presidendi reaalteaduste eripreemia läheb Allar-Reinhold Veelmaale (Loo keskkool).

Leili Sägi õpetab eesti keelt ja kirjandust Pärnu Vene gümnaasiumis. Lisaks sellele on ta Pärnu linna eesti keele kui teise keele aineühenduse juht, eesti keele kui teise keele õpetajate liidu aseesimees ja pedagoogide atesteerimiskomisjoni ekspert. Leili Sägi on osalenud riikliku õppekava võõrkeelte valdkonna eesti keele kui teise keele ja eesti kirjanduse arendusrühmas, koostanud eesti kirjanduse kursuse vene õppekeelega gümnaasiumile, metoodilisi materjale ja avaldanud artikleid. Nii eesti kui vene õppekeelega koolide õpetajad tunnustavad Leili Sägi tegemisi, mis lihtsustavad nende igapäevast tööd, teatas presidendi kantselei avalike suhete osakonna juht Piret Pert.

Villu Baumann on Haapsalu sanatoorse internaatkooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja. Igapäevaselt töötab Baumann erivajadustega lastega, mis nõuab teistsugust tööle lähenemist, et õpe oleks lastele jõukohane, arendav, teraapiline ja loov. Villu Baumann on aktiivne oma ainevaldkonnas väljapool kooli, olles nii Eesti Tööõpetajate Seltsi kui üleriigilise töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekomisjoni liige. Villu Baumann on aastaid juhendanud ka Haapsalu huvikeskuses tegutsevat käsitööringi.

Maia Lilje on Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli muusikajaloo õpetaja. Ta on osalenud muusikakoolide koostööprogrammides, teadustööde juhendamisel, kaasa löönud kutsestandardi ja õppekavade arendusgruppides. Lisaks juhendab Maia Lilje juba aastaid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia praktikaid. Laiem avalikkus teab teda aga Eesti Raadio Klassikaraadiost. Ka on ta koostanud, toimetanud, retsenseerinud ja tõlkinud muusikakirjutisi.

Presidendi reaalteaduste eripreemia pälvis Loo keskkooli matemaatikaõpetaja Allar-Reinhold Veelmaa. Veelmaa on läbi aegade õpetanud lisaks matemaatikale ka füüsikat ja infotehnoloogiat. Ta on koostanud ja olnud kaasautor paljudele õppematerjalidele nii põhikoolis kui gümnaasiumis, koostanud e-õppematerjale, avaldanud palju erialaseid artikleid ja olnud kaasategev Tiigrihüppe programmis.

Presidendi hariduspreemiat antakse välja juba üheksas kord. Preemiat rahastab Sampo Pank. Preemiad jagunevad tänavu järgmiselt: Leili Sägi 75 000 krooni, Villu Baumann 55 000 krooni ja Maija Lilje 45 000 krooni. Reaalteaduste eripreemiat, mida rahastab Skype Eesti, antakse välja teistkordselt ning selleks on 60 000 krooni.

President Toomas Hendrik Ilves annab 2010. aasta hariduspreemiad üle täna Kadriorus kell 16.