Ilmajaama rahakriis jätab töötajad palgata

 (12)
Taevas

Lennujaamade ning Lennuliiklusteeninduse AS-iga tasumata arvete üle vaidlust pidava Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi (EMHI) rahakriisi tõttu võivad asutuse töötajad jääda palgata.

Instituudi all oleva meteoroloogiakeskuse direktor Helve Kotli ütles Postimehele, et instituudil on suured rahalised raskused.

Tema sõnul oli instituudis kriisikoosolek, kus töötajad otsustasid, et hoolimata ebaselgest rahaseisust, ei tohi tööd seisma jätta.

“Novembri palga peaksime saama 3. detsembril, kuid selle kohta öeldi, et see hilineb,” rääkis Kotli. “Kui palju hilineb, ei osanud peadirektor öelda, võib-olla saame uuesti palka alles jaanuari lõpus.”

Kotli sõnul on instituudi töötajate keskmine tööpalk 2600 krooni. Instituudis töötab umbes 350 inimest.

EMHI peadirektor Peeter Karing ütles, et kriisikoosolekut pole instituudis peetud ning töötajate palk pole ohus. Samas tunnistas ta instituudi rahaprobleeme, märkides, et instituudil on palju arveid, mida neile pole ära makstud. Võlgnikest ei soovinud Karing täpsemalt rääkida.

Instituut soovib Eesti viielt lennujaamalt ja Lennuliiklusteeninduse AS-ilt raha ilmaprognooside ja -hoiatuste eest.

Nii on näiteks Lennuliiklusteeninduse AS ja Tallinna lennujaam saanud instituudilt oktoobris vastavalt 1,5 miljoni ja 0,5 miljoni krooni suuruse arve. Samas ei reguleeri lennunduse meteoroloogilist teenindamist Eestis ükski riiklik dokument.

Lennuliiklusteeninduse AS-i juhatuse esimees Jaan Tamm ütles, et instituudil pole raha küsimiseks seaduslikku alust ja arvete saatmine on isetegevus.

Instituut on eelarveline asutus ja teostab oma teenuseid vastavalt eelarves oleva raha mahule, märkis Tamm. “Nii nagu politsei ja tuletõrje ei esita meile arveid, nii ei peaks seda tegema ka instituut. Ma tean, et Tallinna lennujaama juhatuse aseesimees Tõnu Mardo helistas sinna ja sai lapselikult lihtsa vastuse — meil sai selle aasta raha otsa ja meil ei jää muud üle, kui raha küsida.”

Peatselt valmiv meteoroloogilise info edastamist lennunduses käsitlev valitsuse määrus peaks lõplikult paika panema, kas tulevikus jäävad lennunduses kasutatava ilmaprognoosi kulud endistviisi instituudi eelarve kanda või hakkavad lennundusega seotud firmad selle eest ilmajaamale tasuma mingite kindlate tariifide alusel.

Lennuameti peadirektor Toomas Peterson teatas BNS-ile, et tsiviillennunduse meteoroloogilise teenindamise valdkonnas juba mõnda aega segadust tekitanud finantssuhted on leidnud lennundusettevõtjate seisukohast lähtuvalt kummalise väljundi.

“Lennuamet, lennujaamad ja Lennuliiklusteeninduse AS on arvamusel, et hetkel esitatud EMHI arved on põhjendamatud ja ennatlikud ning väitel, et nimetatud arvete tasumata jätmise tõttu võivad EMHI töötajad palgata jääda, ei ole alust,” sõnas Peterson.

Valitsuse kehtestatavas aeronavigatsioonialase teabe edastamise ja meteoroloogiaalase teeninduse tagamise korra eelnõu sätestab, et Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi lennunduse meteoroloogiaalase teenindusega seotud kulud katavad meteoroloogiateenuse tarbijad.

Lennuametile teadaolevatel andmetel jõustub nimetatud määrus lähimate päevade jooksul.

Küsitlus #118543