Igav liiv ja tühi väli: olümpiapurjespordikeskuse ala arendus toppab


Igav liiv ja tühi väli: olümpiapurjespordikeskuse ala arendus toppab
Pirita rannajoone ehitusFoto: Andres Putting

Tallinna olümpiapurjespordikeskuse (TOP) ala arendus Pirital toppab - detailplaneeringuga ette nähtud veekeskuse rajamist pole TOP-i hoonete omanik veel ära otsustanud, teise omaniku rajatava rannapromenaadi ja võimalike korterelamute arendamine on ka linna jaoks küsimärgiga, kirjutab ERR.ee.

Kogu suurel maa-alal on valmis saanud vaid kaks kortermaja, mida arendas kolmas omanik, ning TOP-i omaniku rajatud trassid, mis on eelduseks arendustegevusele.

Pirita linnaosa plaanid TOP-i mereäärse alaga on ambitsioonikad: linnaosa üldplaneering kirjeldab seda tulevase tõmbekeskusena.

Seega järgib 2013. aastal kehtestatud Regati pst 1/3/5 ala detailplaneering seda eesmärki: linn vähendas arendaja taotlusel mereäärset ehituskeeluala, et sinna saaks rajada veekeskuse, mis veepiiril asuvana võiks muuhulgas pakkuda ka mereveebasseine ning kujundada hoone ümbruse rannana, et tõsta piirkonna atraktiivsust vaba aja veetmise keskkonnana.

Samuti näeb detailplaneering ette piki mereranda kulgeva rannapromenaadi, mis seob Pirita tee äärse haljasala Pirita jõe äärse jahisadama alaga ja sealt üle Pirita silla supelranna ja parkmetsaga.

Loe täisteksti uudisteportaalis ERR.ee