Ida-Virumaal põleb ligi viis hektarit turvast

 (2)
Turbapõleng.
Turbapõleng. Päästekeskus

Täna lõunal sai häirekeskus teate turbavälja põlengust Ida-Virumaal Konju külas Atme-Viivikonnas. Esmalt avastati vaid üks tulekolle, kuid hiljem leiti teine veel. Kustutustööd veel käivad.

Praegu on põlengu pindalaks ligi 4,6 hektarit, kuid tuli levib kiiresti ning turbane pinnas teeb selle kustutamise ka keerulisemaks ning aeganõudvamaks.

Päästjad reageerisid suurte jõududega ning sündmusele on kaasatud meeskonnad nii riiklikest komandodest kui ka vabatahtlikud päästjad. Sündmust juhib Jõhvi vanemaoperatiivkorrapidaja.

Alates 6. aprillist kehtib Eestis tuleohtlik aeg. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid.

Lõket tasub teha vaid vaikse tuulega ja seejuures jälgida tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale, või muule põlevmaterjalile. Kindlasti tasuks alati käepärast hoida ka esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämbrit vee või liivaga.

Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mis on leitavad internetilehelt RMK kodulehelt. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikust omavalitsusest. Tänavune soe ja kuiv kevad on lisaks Eestile muutnud tuleohtlikuks Rootsi ja Norra metsad, mis on põhjamaade kohta tavapäratult vara.

Praegu on terves Eestis keskmine tuleoht, kuivade ilmade jätkumisel võib tekkida aga suur tuleoht.