ID-kaartide tootja Gemalto: PPA 152 miljoni nõue on ebaproportsionaalselt suur

 (61)
ID-kaardi sertifikaatide uuendamine
Foto: Anni Õnneleid

Politsei- ja piirivalveamet teatas täna, et nõuab seniste ID-kaartide tootjafirmalt Gemaltolt seoses lepingurikkumisega 152 miljonit. Gemalto avaldab kahetsust, et asi kohtusse jõudis

"Pärast Eesti Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) tänast teadet soovib Gemalto väljendada imestust PPA ootamatu otsuse üle katkestada kompromissikokkulepet puudutavad läbirääkimised," teatas firma pressiesndaja vahendusel.

"Gemalto soovib selgitada, et teda ei saa ühelgi moel pidada vastutavaks sellise lahenduse eest, kuna ta on kogu aeg pidanud läbirääkimisi rahumeelse kompromissikokkuleppe sõlmimiseks äärmise konfidentsiaalsusega ja heas usus. Seega avaldab Gemalto sügavat kahetsust PPA uue lähenemise pärast viia asi kohtusse."

PPA esitas kolmapäeval kohtusse hagiavalduse Gemalto AG vastu seoses ID-kaardi privaatvõtmete väljaspool kiipi genereerimisega, mis tuli avalikuks selle aasta mais. Turvanõuete rikkumise tuvastamiseni viis koostöö Tartu Ülikooli teadlasega ja AS Cybernetiga ekspertide analüüs, mis selgitas välja, et lepingupartner genereeris osade ID-kaartide privaatvõtmeid väljaspool kaardi kiipi.

„ID-kaardi turvalisuse tagamiseks oluline kindlustunne, et privaatvõtmeid ei saa olla kuskil mujal kui ainult kaardi kiibis ning seetõttu oleme seadnud ka nõude, et privaatvõtmeid võib genereerida ainult kiibisiseselt. Paraku selgus, et lepingupartner rikkus seda nõuet aastaid ning näeme selles väga olulist lepingurikkumist. Cybernetica ekspertide analüüs näitas selgelt, et selline rikkumine sai toimuda ainult lepingupartneri teadliku ja tahtliku tegevuse tagajärjel,“ sõnas PPA peadirektori asetäitja Krista Aas.

Seotud lood:

Gemalto teatas täna õhtul, et ei saa kommenteerida hagi ennast, kuna saab praegu tugineda vaid meedias esitatud informatsioonile, kuid soovib siiski rõhutada, et PPA poolt tänases pressiteates nimetatud nõue on täielikult ebaproportsionaalne, võrreldes sellega, mida PPA ise pakkus kokkuleppeks. Lisaks rõhutab ettevõte, et ta ei ole rikkunud oma lepingulisi kohustusi ning jätkab nende täitmist. "Gemalto on näidanud üles selget tahet lahendada kohtuväliselt, täielikult ja lõplikult kõik olemasolevad nõuded, mis on seotud ID-kaardi tarnelepinguga, kuna usub, et see on mõlema poole parimates huvides," seisab ettevõtte pressiteates.

"Kujunenud olukorrast tulenevalt valmistub Gemalto kohtumenetluseks ning usaldab täielikult Eesti kohtute võimekust selgitada välja lepingust tulenevad poolte kohustused ning lahendada vaidlus PPA-ga neile kohustustele vastavalt; seega rohkem kommentaare ei ole võimalik hetkel anda."

PPA Peadirektori asetäitja Krista Aasa sõnul on aga veidi rohkem kui aasta jooksul ilmnenud ID-kaardi lepingu täitmises mitmeid erinevaid ja väga tõsiseid rikkumisi, sealhulgas nii eelmise aasta sügisel teatavaks saanud turvarisk kui ka selle aasta mais avalikuks tulnud privaatvõtmete väljaspool kiipi genereerimine. PPA esitab ID-kaardi lepingu erinevate rikkumiste kohta eraldi hagiavaldused, kuna tegemist on juriidiliselt ja ka tehniliselt väga keeruliste juhtumitega.

Turvanõuetele mittevastavad ID-kaardid väljastati 2011. a jaanuarist kuni 2014. a 16. oktoobrini ning elamisloakaardid 2011. a jaanuarist kuni 2014. a 17. detsembrini ja neid uuendati PPA teenindusbüroodes alates 2012. a juulist kuni 2017. a juulini. Selliseid kaarte oli kokku üle 74 000. 1. juunil 2018 tunnistas PPA kehtetuks 11 111 ID-kaardi ja elamisloakaardi sertifikaadid.