Hoonestusõigus ei luba Sakalat lammutada

 (106)

Hoonestusõiguse leping ei võimalda Sakala keskuse lammutamist, leiavad Isamaa ja Res Publica Liidu saadikud pärast lepinguga tutvumist. AS Uus Sakala hinnangul on tegu aga populismiga.

Lepingus on selgelt sätestatud hoonestaja kohustus olemasolev Sakala keskus renoveerida. “Lammutamisest ei ole lepingus sõnagi ning renoveerimine saab tähendada üksnes olemasoleva keskuse kordategemist, mitte aga selle maha lammutamist ja uue koleda kipskarbi ehitamist,” ütles Isamaaliidu fraktsiooni esimees Andres Herkel, edastas ühenderakonna pressiesindaja.

Lepingus on juttu küll juurdeehitusest, aga mitte olemasoleva hoone lammutamisest.

Möödunud aastal väljastas Keskerakonna poolt juhitud Tallinna linnavõim AS-ile Uus Sakala loa Sakala keskuse lammutamiseks. Samas oli AS-i Uus Sakala üks osanikest Peeter Rebane astunud Keskerakonda.

Novembris nõudis Isamaa ja Res Publica Liit kultuuriminister Palmarult Sakala keskuse hoonestusõiguse lepingu avalikustamist, et selgitada, kas leping võimaldab või keelab keskuse lammutamist. Palmaru aga keeldus lepingu avalikustamisest.

IRL peab ebanormaalseks, et Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ei saanud mitme kuu vältel kultuuriminister Palmarult kätte hoonestusõiguse lepingut. “Nüüd saab ka selgeks lepingu varjamise eesmärk — et AS-il Uus Sakala oleks võimalik Sakala Keskus veel enne valimisi lammutada. Uue, palju suurema hoone ehitamine oleks kahtlemata omanikule kasulikum kui olemasoleva kordategemine. Avalik huvi on kindlasti olemasolev hoone säilitada. Kultuuriministeerium ja Tallinna linnavalitsus on tegutsenud räigelt avalike huvide vastu,” ütles Andres Herkel.

Esmaspäeval arutab Riigikogu kultuurikomisjon Isamaa ja Res Publica Liidu poolt esitatud otsuse eelnõu, mille vastuvõtmise korral saaks valitsus astuda samme hoonestusõiguse lepingu lõpetamiseks. “Pole välistatud, et lepingu lõpetamine on lihtsam, sest lepingus sätestatuga on mindud vastuollu,” leidis Herkel.

“Kahjuks on juhtumas see, mille tõttu siiani lepingu avaldamisest hoidusime — opositsioonipoliitikud on asunud tegema populistlikke avaldusi. Nagu kartsimegi, kistakse kontekstist välja üksikuid lauseid ning serveeritakse seda vürtsikate kommentaaride saatel. Taunime nii olulise projekti saatusega mängimist selge omakasu eesmärgil, mida mitmed poliitikud täna jahtimas on,” teatas AS Uus Sakala. Peaminister Andrus Ansip on sel nädalal Riigikogu ees esinedes selgitanud väga täpselt lepingu olemust ning kinnitanud ka, et tema hinnangul on pooled oma kohustusi igati täitnud. Opositsiooni rünnakud peaministri, kultuuriministri või arendaja aadressil on meie hinnangul selgelt läbinähtavalt populistlikud. Soovime rõhutada ka, et lepingut on vajalik vaadelda kui tervikut. Sellele hinnanguid anda võiksid vaid pädevad ning isiklikke huve mitte omavad kolmandad osapooled. AS Uus Sakala andis eile nõusoleku hoonestusõiguse lepingu avaldamiseks kolmandatele osapooltele heas usus, et see aitab kaasa Tallinna linnale nii olulise projekti arengule. Tegelikkuses ei ole lepingu avalikustamine toonud välja mingeid uusi fakte, kuna lepingu põhipunktid olid avalikkusele juba varem teada.