Homod on mures

 (563)
Homoparaad
Foto: DELFI

Tallinna homoparaadi korraldajad avaldavad muret, et Eesti on sallivuse ja võrdse kohtlemise osas liikumas samas suunas Läti, Venemaa, Leedu, Poola ja Ukrainaga.

Nimetatud maades on erinevad sallivusele ning võrdsele kohtlemisele üles kutsuvad avalikud üritused kas keelatud või neid takistatakse põhjendamatute nõuete seadmisega, meenutasid seksuaalvähemuste esindajad täna ühises avalikus kirjas Eesti võimudele.

Politsei tõrgub homoparaadile luba andmast, põhjendades seda teiste inimeste õigusega vanalinnas vabalt liikuda. Homode arvates seab see Tallinna ühele pulgale Varssavi, Riia, Moskva või Budapestiga, kus Pride rongkäigud on kas keelatud või langevad igal aastal vägivaldsete rünnakute ohvriks.

„Aastatel 2004-2006 on Tallinn Pride korraldajad saanud edukalt hakkama nii liikluse korraldamisega rongkäigu ajal kui ka rongkäigus osalejate seaduskuuleliku käitumise tagamisega,” teatasid seksuaalvähemuste esindajad kirjas.

Pöördumises mööndi, et on tulnud ette intsidente, kus rongkäigus mitte-osalevad pealtvaatajatest kodanikud on rikkunud avalikku korda ning põhjustanud seeläbi nii füüsilisi kui ka vaimseid kannatusi rongkäigus osalejatele. „Selliste intsidentide eest ei saa ega pea võtma vastutust korraldaja, kuna tegemist on olnud avaliku korra rikkumisega üritusel mitteosalevate linnakodanike poolt.”

„Oleme sunnitud pettumusega tõdema, et aastal 2007 on nimetatud ürituse korraldamine, mis puudutab ametlikke kooskõlastusi, osutunud märksa keerukamaks, kui varasematel aastatel ning erinevatelt ametnikelt abi või selgitust paludes ei ole võimalik saada küsimustele üheseid vastuseid või lõplikku kinnitust, kuhu, millal, kuidas ja miks mingi ametliku taotluse, kooskõlastuse vms peab esitama.”

Homoparaadi korraldajad paluvad presidendi, peaministri, siseministri, õiguskantsleri, Tallinna linnapea ja politseiameti peadirektori abi ja koostööd tagamaks Tallinn Pride rongkäigu kordaminekut selliselt, et oleks kaitstud kõikide Eesti riigis elavate kodanike õigused nii, nagu seisab põhiseaduses.