Herkel uuest võimalikus võimuliidust: kartellierakondade omavaheline vahetamine puhtamat poliitikat ei anna

 (66)
Herkel uuest võimalikus võimuliidust: kartellierakondade omavaheline vahetamine puhtamat poliitikat ei anna
Foto: Eero Vabamägi

Tulenevalt sotsiaaldemokraatide soovist koalitsioonilepe uuesti avada ja selle kaasnevate spekulatsioonidega võimuliidu lagunemisest peab Vabaerakond oluliseks rõhutada, et uuel võimuliidul on mõte eeskätt siis, kui sellega toimub ka otsustav pööre senises kartellierakondlikus poliitikas ja erakonnahuvide asemel seatakse esiplaanile Eesti arengu sisulised eesmärgid.

„Kui vahetatakse üks kartellierakond teise vastu ja sisu ei muutu, siis meenutab selline vahetus pigem sokkide tõstmist ühest jalast teise, aga puhtamat poliitikat ja uut kvaliteeti ei pruugi see sugugi anda. Sellepärast on peatähtis kokku leppida esiteks selles, et poliitilisele korruptsioonile pannakse piir, eeskätt ses osas, mis puudutab avaliku raha kasutamist erakonnapoliitilistel eesmärkidel. Teiseks peab olema kindel, et keegi ei pane kahtluse alla senise julgeolekupoliitika põhialuseid,“ leidis Herkel.

Vabaerakonna esimehe meelest on praeguses julgeolekuolukorras oluline välispoliitika stabiilsus. Puhtalt poliittehnoloogilistel kaalutlustelel või ka selleks, et teha mingeid kosmeetilisi muudatusi, ei ole ühe koalitsiooni asendamisel teisega Herkeli arvates mõtet.

Herkeli sõnul ei tohi valitsemist jätkata viisil, kus koalitsioonikõnelustel välja sõelutud eesmärgid tagatakse ebamõistlike maksutõusudega ja majandust pärssides. „Selline valitsemine on väga lühinägelik ja arvestab vaid kokkuleppes osalevate erakondade huve. Kokkuvõttes kahjustab see Eesti ettevõtluskeskkonda ja selle usaldusväärsust, ning majandust piirates pärsib see ka sotsiaalvaldkonna arengut,“ ütles Herkel.

Seotud lood:

„Eesti vajab poliitilist lepet, mis lähtub perspektiivitundest, seab esiplaanile majandus- ja julgeolekuhuvid ning lähtub tasakaalustatud sotsiaalpoliitikast, mis ei tohi olla vaid populistlik vahend valimisvankri ees,“ märkis Herkel.

Ka peab Herkel oluliseks muutusi poliitilises kultuuris, senise riigieelarvelisele toetusele tugineva priiskamise lõpetamist ning Vabaerakonna demokraatiapaketis väljatoodud muudatuste elluviimist. Muuhulgas puudutavad need liberaalsemat valimiskorraldust ja vabakonna suuremat kaasamist poliitikasse.

„Me oleme neid ettepanekuid ühtedel koalitsioonikõnelustel esitanud. Ka tänane sotsiaaldemokraatide ettepanek tõsta tulumaksuvaba miinimumi koos tulumaksumaksumäära tõusuga on olnud meie poolt esitatud ja Reformierakonna poolt jäigalt tagasi lükatud. Selle juurde tagasitulek näitab Vabaerakonna valitud tee õigsust. Näeme, et ettepanekud, mida me oleme välja pakkunud, muutuvad aja jooksul möödapääsmatuks. Nõnda läheb ka erakondade riigieelarvelise rahastamise vähendamisega,“ ennustas Herkel.

8. ja 9. augustil toimub Vabaerakonna erakorraline üldkoosolek ja esimest korda koguneb Vabaerakonna esinduskogu. Kõne all on ka kujunenud poliitiline olukord.