Herkel: pauk tuli ootamatust torust

 (59)

Riigikogu liikme Andres Herkeli sõnul tuli seekordsel Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee istungil pauk torust, kus seda kõige vähem oodata oli.

“Mõnikord tuleb päris lahingu lõpus pauk sellisest torust, kus seda kõige vähem oodatakse. Nii on ENPA Büroo olnud pigem teravate algatuste maandaja, mitte tõstataja,” kirjutab Herkel oma blogis.

“Seekord otsustati sügissessioonist kokkuvõtet tehes, et jaanuaris pannakse kindlasti päevakorda kokkuvõtte tegemine Vene-Gruusia sõja kohta käivas resolutsioonis sisalduvate punktide täitmisest. Teisisõnu: ei saanud me Venemaa volituste vaidlustamist ning läbi kukkus ka muudatusettepanek, mis toonuks sanktsioonid tingimuste mittetäitmise korral taas päevakorda, aga follow-up tuleb vääramatu jõuga,” rõõmustab Herkel.

“Keerulisemate ülesannetena tuleb Venemaal resolutsiooni alusel tagasi kutsuda Abhaasia ja Lõuna-Osseetia de facto režiimide tunnustamine ning Lõuna-Osseetiast välja löödud grusiinidele tuleb luua tingimused tagasipöördumiseks,” märkis riigikogulane.

“Pean büroo sellise otsuse üheks põhjuseks seda, et Vene delegatsioon keeras neljapäeva õhtul vindi kõvasti üle, muutes assamblee saali laadaplatsiks. Siis toimus obstruktsioon ja veiderdamine ning mitte just eriti kõva käega koosolekut juhatavat president de Puigi püüti protseduuriliste küsimustega segadusse ajada. Ma ei välista, et de Puigi võidi muuhulgas rünnata selle eest, et ta ei läinud nädala algul kaasa protseduuriliselt ebakorrektse katsega Venemaa volituste küsimus nädala päevakorrast välja jätta.

Igal juhul oli tagajärg see, et ka muidu Venemaa suhtes leebed inimesed tajusid saalis toimuvat enneolematu katsena dokumendi vastuvõtmist blokeerida ja sellega muutsid venelased oma positsiooni pikas vaates palju ebakindlamaks.”

Herkeli sõnu tulebki ENPA-l toimuvat hinnata ilmselt kui pikaajalist protsessi. “Praegu ei olda Venemaale sanktsioonide rakendamiseks veel valmis, kuid Venemaal valitsevate tendentside jätkumise korral jõutakse tulevikus selleni ikkagi.”.