Helsingi ja Tallinna ühtne piletisüsteem

 (99)

Tallinna transpordiamet saab linnavalitsuselt 170 000 krooni, et osaleda projektis “Pilet — piireületav ühistranspordivõrgustik ja piletisüsteem”.

INTERREG IIIA projekti raames luuakse ühise piletisüsteemi kontseptsioon Helsingi piirkonnas ja Tallinna piirkonnas, teatas Tallinna pressiteenistus. Plaanis on koostada piletisüsteemi arendamise ning ühtlustamise strateegiad ja põhimõtted (piletimüügi korraldus, tasude kogumine ja dotatsiooni kohustuse jagamine kohalike omavalitsuste vahel, seosed teenindustasemega) ning luuakse tingimused pealinnapiirkondade piletisüsteemide tarkvaralahenduste integreerimiseks.

Projekti partneriteks Eesti poolt on MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio, kes vastutab projekti 75% kaasfinantseeringu taotlemise ning projekti administreerimise eest Lõuna-Soome — Eesti INTERREG IIIA programmist.

Tallinna transpordiamet ning MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus vastutavad projekti sisuliste tegevuste eest. Kümne protsendi ulatuses ulatuses rahastab projekti Eesti siseministeerium. Soome poolelt on partneriks Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta.