Helme moodustab siseriikliku kriisiüksuse

 (276)
SÕDA PRONKSSÕDURI JUURES JA ÖISES TALLINNAS
SÕDA PRONKSSÕDURI JUURES JA ÖISES TALLINNASFOTO: Marko Mumm

Tagamaks riigikaitseliste kriiside puhul tõhus ülesannete täitmine sisejulgeoleku haldusala puudutavates tegevustes on siseministeeriumil plaanis luua sisekaitse reserv.

Loodava reservi funktsioonideks oleks piirikaitse tugevdamine kriiside korral, massiliste korratuste ohjamine ning objektikaitse tagamine võimalike eriolukordade puhul.

Siseministeerium on alates maikuust analüüsinud ja väljatöötanud uusi ning tõhusamaid võimalusi sisejulgeoleku tagamiseks kriisiolukordade puhul ning lähtutud on ka Gruusia ning Ukraina konfliktide õppetundidest.

Kui hädaolukordade lahendamisele kaasatakse rahuaja reserve nagu abipolitseinikud ja vabatahtlikud ning kriiside lahendamisele kaasatavad asutused, siis riigikaitseliste kriiside korral pole rahuaja reservid täies ulatuses kaasatavad ega piisavad toetamaks Siseministeeriumi haldusala tegevusi riigikaitse ülesannete täitmisel ja sisekaitse tagamisel.

Siseministeerium tutvustab lähinädalatel sisekaitse reservi moodustamise plaani lähemalt.

Reservi loomine kuulub ka Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaanis kokkulepitud tegevuskava hulka.

Küsitlus #118543