Helisalvestiste autoriõiguste kaitse pikeneb 70 aastale

 (11)
Valitsuse pessikonverents
Hanno Pevkur valitsuse pessikonverentsilFoto: Priit Simson

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, millega pikendatakse esitajate autoriõiguste kaitset 20 aasta võrra 70 aastani.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on muudatuse eesmärgiks kaitsta esitajate õigusi.

"Muutuvas maailmas, kus tulevased staarid alustavad oma karjääri juba varases nooruses, ei kaitse praegu direktiiviga kehtestatud 50 aasta pikkune tähtaeg enam teoste esitusi kogu esitaja elu vältel," ütles Pevkur ja tõi pressikonverentsil näiteks ansambli The Rolling Stones. Ansambel alustas tegevust juba 1962. aastal.

"Selleks soovimegi viia esitaja kaitse pikkuse vastavusse tegelikkusega ja pikendada fonogrammide kaitse tähtaega 20 aasta võrra ehk 70 aastani," lausus Pevkur.

Muudatus mõjutab nii põhiesitajaid, kes saavad oma esituse eest autoritasu, kui ka kõrvalesitajaid ehk anonüümseid stuudiomuusikuid, kes on oma ainuõigustest loobunud või selle ühekordse tasu eest üle andnud.

Saavutamaks tasakaal plaadifirmade ja põhiesitajate kasumi ning kõrvalesitajate sotsiaalsete vajaduste vahel, hõlmavad direktiivi muudatused ka teatavaid täiendavaid meetmeid.

Näiteks lisatakse esitajate ja fonogrammitootjate vahel sõlmitavatesse lepingutesse klausel, mis võimaldab esitajatel leping üles öelda ning edaspidi ise esitluse üle otsustada, kui fonogrammitootja ei soovi pärast esialgset 50-aastast kaitsetähtaega enam esitust avaldada.

Samas saab lepinguid pikendada ainult nende esituste ja helisalvestiste osas, mille esmane 50-aastane kaitsetähtaeg ei ole direktiivis sätestatud kuupäeva seisuga lõppenud.