Heanaaberlikkus: soomlaste, lätlaste ja leedukatega tagatakse vastastikune leevendus karantiinikohustuse kandjaile

 (25)
Eesti kehtestab eritingimused nii Soomele, Lätile kui ka Leedule. Nakatumiskordaja on vastastikuselt üle piiride Eesti ja Leedu puhul.
Eesti kehtestab eritingimused nii Soomele, Lätile kui ka Leedule. Nakatumiskordaja on vastastikuselt üle piiride Eesti ja Leedu puhul.Foto: Eero Vabamägi

Välisminister Urmas Reinsalu märkis, et eilse seisuga ületasid vastastikuse karantiinipiiri üksteise jaoks nii Leedu kui ka Eesti - sellest tulenevalt tekkis tarvidus läbirääkimisteks. Suuremas plaanis jõuti otsusele, et järgmisest nädalast leevendatakse Eestis isolatsioonikohustust eritingimustel Lätist, Leedust ja Soomest saabujaile.

Eilse seisuga ületasid nii Leedu kui Eesti üksteise jaoks karantiinipiiri.

"Pidasime intensiivseid läbirääkimisi ning leppisime kokku, et olgugi, et esmaspäevast hakkab kehtima üldine karantiinikohustus vastavalt Leedus Eestist tulijatele ning Eestis Leedust tulijatele, ei kohalda me vastastikku karantiini neile inimestele, kes sisenevad riiki õppimise, töötamise või transiidi eesmärgil," märkis Reinsalu (Isamaa) sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et kuna sarnased erandid on eestlaste palvel meie riigi suhtes tehtud ka Soome ja Läti poolt (Soomes kehtivad piirangud esmaspäevast, Lätis juba praegu), otsustas Eesti valitsus eile õhtul teha ennetavalt erandid lisaks Leedule ka Lätile ja Soomele - seda puhul, kui nakkekordaja neis riikides peaks tulevikus kerkima.

Ühtne mull, ühtne majandusruum

Valitsuse otsus on kantud soovist lihtsustada piiriülest liikumist ühtses majandusruumis.

Hetkel kehtiva korra kohaselt tuleb Lätist, Leedust või Soomest Eestisse tulles jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni, kui vastava riigi koroonaviirusesse nakatumise määr 100 000 elaniku kohta on 25 või rohkem.

Täna heaks kiidetud muudatuse kohaselt on Lätist, Leedust ja Soomest saabujad teatud juhtudel eneseisolatsioonist vabastatud ka siis, kui nende riikide nakatumismäär tõuseb üle 25. Neist riikidest Eestisse saabujad ei pea jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni, juhul kui nad tulevad siia töötamiseks, õppimiseks, tervishoiuteenuse saamiseks, perekondlike sündmuste puhul või transiidi eesmärgil ning neil pole haigussümptomeid ega teadaolevat kokkupuudet nakkushaigega.

Muudatus hakkab kehtima esmaspäeval, 28. septembril.

Mis puutub teistesse Euroopa Liidu ning Schengeni ala riikidesse, sõltub eneseisolatsiooni kohustus sellest, milline on konkreetses riigis koroonaviirusesse nakatunute suhtarv. Nendest riikidest tulijatele ei rakendu jätkuvalt liikumisvabaduse piirang siis, kui riigi viimase 14 päeva nakatumismäär 100 000 elaniku kohta jääb vahemikku 16–17,6 ega ole kahe viimase nädala jooksul kasvanud.