Harjumaal võib jälle koguneda

 (19)

Täna tühistas Põhja politseiprefektuur 30. aprillil tehtud esildise, mis keelustas avalikud koosolekud Tallinnas ja Harjumaal.

Põhja prefektuuri korrakaitseosakonna politseidirektor Tarmo Miilitsa sõnul on olukord Tallinnas ja Harjumaal stabiliseerunud ning avalike koosolekute korraldamine taas lubatud. “Edaspidi saab avalikke koosolekuid korraldada tavapärase korra järgi, pidades silmas kõiki avaliku koosoleku seadusest tulenevaid nõudeid,” selgitas Miilits, teatab Põhja prefektuur.

Vastavalt avaliku koosoleku seadusele peab koosoleku korraldaja teatama selle läbiviimisest vähemalt seitse päeva eelnevalt kohalikule omavalitsusele. Samuti peab korraldaja tagama koosoleku rahumeelse läbiviimise ning osavõtjate turvalisuse.

Keelatud on korraldada avalikku koosolekut, mis õhutab vägivalda ja vaenu, on suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu või kutsub üles kehtiva riigikorra vägivaldsele muutmisele ja avaliku korra rikkumisele.

 Vaata videot
Video vaatamiseks pead omale installeerima Flash Player 8 playeri, mille allalaadimiseks vajuta siia.