Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad homsest kehtima täiendavad piirangud huvitegevusele ja täienduskoolitusele

 (22)
Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad homsest kehtima täiendavad piirangud huvitegevusele ja täienduskoolitusele
Foto: Andres Putting

Vabariigi Valitsuse tänane korraldus sätestab piirangud siseruumides toimuvale huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele Harjumaal (sh Tallinnas) ning Ida-Virumaal. Piirangud hakkavad kehtima 24. novembrist.

„Piirangud on vajalikud, sest Harju ning Ida-Viru maakonnas levib viirus kõige kiiremini, ent soovime siiski hoida elu võimalikult avatuna ja ohutuna,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets.

„Laste ja noorte vaimse ja füüsilise heaolu seisukohast on väga oluline, et kuni vähegi võimalik, ei peatataks huvitegevust. Samuti on paljudele inimestele vajalik, täienduskoolituste jätkumine,“ lisas ta.

Vastavalt korraldusele on neis piirkondades alates 24. novembrist siseruumides toimuv huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes siis, kui osalejate arv grupis on kuni 10 inimest (sellele lisaks võib olla veel rühmaga koos treener või juhendaja) ning on tagatud, et ei puututa kokku teiste gruppidega.

Osalejad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Lisaks tuleb ühiskasutatavad esemed pärast igakordset kasutamist desinfitseerida, teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Seotud lood:

Nimetatud piirangud ei laiene täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimisele, mis on seotud riigi sõjalise kaitsega, samuti ei laiene piirang sisejulgeolekuvaldkonna tegevustele.

Rakendatavate meetmete asjakohasust hinnatakse iga kahe nädala järel nende kehtestamisest alates.

Viiruse leviku tõkestamise piirangute täitmata jätmisel on riigil õigus rakendada haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot, mida võib määrata korduvalt. Sunniraha eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid nõuetekohaselt järgima.